...
Реєструйся

Верифікація надання роботодавцю компенсації за працевлаштування ВПО: затверджено відповідну Методику


Мінфіном розроблена та затверджена Методика, за якою здійснюватимуть верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Нагадаємо, що умови та механізм виплати компенсації передбачено Порядком надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженим Постановою Кабміну від 20 березня  2022 року № 331.

Після звернення роботодавця за призначенням компенсації витрат до регіонального центру зайнятості формується запит в інформаційно-аналітичну платформу на відповідність повідомленої інформації даним, що обробляється стосовно роботодавця та працевлаштованої особи.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Верифікація компенсації витрат відбувається за такими етапами:

1) перевірка достовірності персональних даних працевлаштованої особи та реєстраційних даних роботодавця;

2) перевірка правомірності надання компенсації витрат.

Здійснюють перевірку дотримання умов виплати коштів для надання роботодавцю компенсації витрат. Під час перевірки порівнюють інформацію щодо:

  • подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат згідно з даними інформаційних систем Державної податкової служби України;
  • належності роботодавця до бюджетної установи або фондів загальнообов’язкового державного страхування згідно з даними бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
  • смерті працевлаштованої особи згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • взяття на облік як ВПО працевлаштованої особи згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Наказ Міністерства фінансів України від 01 квітня 2024 року № 159 «Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке наразі ще очікується.

Джерело: Бухгалтер.UA

Травнева акція

Матеріали до теми


Чи правомірне скасування додаткових та компенсаційних виплат, передбачених колективним договором, під час дії воєнного стану?
Відповідно до статті 13 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) зміст колективного договору визначається сторонами в межах ...
Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...