Виконання обов’язків працівника, який перебуває в простої


Чи можна покладати обов’язки на іншого працівника під час оголошення простою за такою посадою та здійснювати за це оплату?

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України України простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Тобто простій передбачає зупинення роботи з об’єктивних причин та тимчасове припинення виконання посадових обов’язків. Таким чином, покладати обов’язки на іншого працівника за посадою на якій виник простій недоцільно.

У разі, якщо суб’єктом призначення приймається рішення про необхідність покладання посадових обов’язків за посадою щодо якої оголошено простій на іншого працівника виплата за додаткове навантаження здійснюється відповідно до частини третьої статті 52 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

Джерело: Національного агентства України з питань державної служби

Простій у воєнний час: оформлення й оплата

Матеріали до теми


Військовий облік жінок: питання не визначене
Нагадаємо, що перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, який ...
Чи може підприємство продовжити своїм наказом термін дії атестації робочих місць за умовами праці на весь період воєнного стану?
Ні, підприємство не може продовжити термін дії атестації робочих місць за умовами праці у зв’язку із воєнним станом. Основними нормативно-правовими ...