Реєструйся

“ВИПЛАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОПЛАТОЮ ПРАЦІ”: ЧИ КОРИГУВАТИ ФІНРЕЗУЛЬТАТ?


В ПКУ не має такого визначення як “виплати, пов’язані з оплатою праці”. Однак інші терміни, що застосовуються ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Тому відповідно до п. 1 п. 3 Положення № 148, виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією № 5.

Види інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, встановлено розділом 3 Інструкції № 5.

У бухгалтерському обліку розкриття інформації про витрати підприємства на виплати працівниками здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 26 “Виплати працівникам” та МСБО 19.

Виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективним договором, видатки підприємства на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема, на поховання, відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Фінансовий результат до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню згідно з пп. 139.1.1 та 139.1.2 ПКУ на суми таких виплат.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Підвищена податкова соціальна пільга для студента: запитання — відповідь ДПС
Запитання: Який документ повинен надати студент роботодавцю для застосування підвищеної податкової соціальної пільги до заробітної плати? Відповідь: Відповідно до підпункту ...
До чого може призвести зловживання статусом безробітного?
Державна служба зайнятості попереджає осіб, які перебувають у статусі безробітного, отримуючи допомогу по безробіттю, і паралельно мають інший дохід, про ...