Реєструйся

Визначення нормативів робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю


Головний державний інспектор відділу Ялинна Владислава роз’яснила, що забезпечення трудової діяльності інвалідів є важливою соціальною функцією держави, у рішенні цього завдання беруть участь не тільки відповідні органи центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності.

Статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875 (далі — Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється юридичними й фізичними особами, що використають найману працю самостійно.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначений пунктом 2 Інструкції «Про затвердження інструкції зі статистики кількості працівників» від 28 вересня 2005 року № 286, затвердженої Державним комітетом статистики України. Треба однак пам’ятати, що в розрахунку цього показника враховуються тільки штатні працівники.

Цей же порядок середньооблікової чисельності застосовується й при розрахунку кількості працюючих інвалідів у рахунок виконання нормативу. Наприклад, якщо для виконання нормативу підприємство повинне працевлаштувати одного інваліда, то воно може взяти на роботу одного інваліда на 12 календарних місяців (можна й не на повну ставку) або двох інвалідів, один із яких буде працювати на підприємстві, приміром, 4 місяці, а інший – 8 місяців.

У другому випадку норматив також буде вважатися виконаним, оскільки середньооблікова кількість інвалідів за рік складе «1».

При розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів у відсотковому відношенні від середньооблікової чисельності працівників отриманий результат округляється до цілого числа. Таким чином, якщо на підприємстві середньооблікова чисельність працівників становить до 37 чоловік, норматив дорівнює одиниці (37 х 0,04 = 1,48, після округлення отримуємо 1).

МОЖНА ПОЧИТАТИ:

• Працевлаштування осіб з інвалідністю — співпраця Державної служби зайнятості та роботодавця (журнал «КАДРОВИК.UA», № 6 2019)

• Перевірки Держпраці з питань додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (журнал «КАДРОВИК.UA», № 8, 2019).

Матеріали до теми