Реєструйся

Як правильно визначити коди КП і ЗКППТР для посад керівників структурних підрозділів закладу вищої освіти?


Ситуація

У штатному розписі університету містяться, зокрема, такі посади керівників внутрішніх структурних підрозділів:

  • «Директор комбінату громадського харчування»;
  • «Директор регіонального інформаційно-виробничого вузла «Запорізький національний університет» (вузол друкує студентські квитки, дипломи й додатки до дипломів);
  • «Директор студентського містечка» (директорові студентського містечка підпорядковується адміністративно-господарський персонал навчальних корпусів та гуртожитків, а саме: прибиральники службових приміщень, двірники, коменданти корпусів, завідувачі гуртожитків та ін.);
  • «Керівник навчального відділу»;
  • «Керівник центру післядипломної освіти»;
  • «Керівник прес-служби».

Які коди КП і ЗКППТР мають такі посади?

Рішення

На сьогодні в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) відсутні зазначені назви посад (саме в такому вигляді). Водночас згідно з приміткою 2 до Додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

Отже, на основі відповідних узагальнених базових професійних назв робіт, що містяться в КП, можна утворити розширені назви посад, які відповідатимуть назвам посад, зазначеним у викладеній ситуації. При цьому вони матимуть такі самі коди КП і Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (далі — ЗКППТР), як і базові узагальнені професійні назви робіт. Пошук найбільш підходящої базової професійної назви роботи в КП потрібно розпочинати з тих професійних угруповань, які відповідають сфері діяльності відповідного керівника (наприклад, сфера освіти, громадського харчування тощо). Якщо ж підходяща професійна назва роботи у таких угрупованнях відсутня, пошук слід продовжити в більш узагальнених професійних угрупованнях та/або професійних угрупованнях, у яких містяться професійні назви робіт «інших» керівників чи працівників в інших сферах діяльності (які не були класифіковані в іншому угрупованні). Такий складний порядок пошуку обумовлений тим, що на сьогодні деякі норми КП суперечать Міжнародній стандартній класифікації професій 1988 року (ISCO–88), яку було взято за основу для розроблення КП. Відповідно, виникає колізія між КП та деякими нормативно-правовими актами національного законодавства, оскільки КП не передбачено можливості утворення потрібних назв посад керівників певних структурних підрозділів у деяких сферах діяльності.

Продовження статті читайте у журналі «КАДРОВИК.UA» № 12, 2018.

Увага! У статті можна знайти табличку із назвами посад керівників деяких структурних підрозділів університету з відповідними кодами КП і ЗКППТР, які рекомендуємо застосовувати в описаній ситуації.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Безплатна юридична допомога для родин зниклих безвісти
У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти й Координаційним штабом з надання правової допомоги родини ...
Комплаєнс-контроль: поняття, переваги й запровадження
З масштабуванням бізнесу, закономірним є процес виходу на зовнішні ринки й розширення комерційних зв’язків. Водночас може виникнути питання про запровадження ...
Рівень продуктивності працівників знижується: як зарадити цій проблемі
Через силу багатьох факторів навіть у найпродуктивніших працівників може зникати інтерес до роботи. І в цьому не завжди винні роботодавці, ...