Як виправити у трудовій книжці працівника запис про прийняття на роботу (назва посади не відповідає назві, зазначеній у наказі)?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Як виправити у трудовій книжці працівника запис про прийняття на роботу (назва посади не відповідає назві, зазначеній у наказі)?

Після порядкового номера і дати внесення запису у графі 3 «Відомості про роботу» трудової книжки написати: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадою)», а в графі 4 повторити дату і номер наказу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки.

Пунктом 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), передбачено, що у разі, коли потрібно, наприклад, змінити у трудовій книжці запис відомостей про роботу, після відповідного порядкового номера і дати внесення запису у графі 3 «Відомості про роботу» пишеться: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадою)», а в графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки.

Читайте також: Чи доцільно вести дві особові картки працівника за формою № П-2 на військовозобов’язаних працівників?

 

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...