Реєструйся

Які можуть застосовуватись методи аналізу виробничого травматизму та професійної захворюваності ?


Роз’яснення надає заступник начальника відділу організації державного та ринкового нагляду, надання адміністративних послуг Управління Держпраці в області Станіслав Сітнік.

Для аналізу виробничого травматизму та професійної захворюваності застосовуються такі методи:

 • Статистичний – це метод, який ґрунтується на вивченні кількісної залежності нещасних випадків та професійних захворювань від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на базі відповідних актів розслідування.
 • Аналіз виконується методом математичної статистики, а результати оформлюються у вигляді графіків, номограм, картограм тощо.
 • У цьому методі можуть застосовуватись такі показники:
  • Коефіцієнт частоти – Кч = Тх103: N, де Т – кількість травмованих,
  • N – середньоспискова кількість працюючих (Міжнародна статистикапропонує застосовувати Кч =Тх106:n, де
  • n – фактичне число відпрацьованих людино-годин).
  • Коефіцієнт тяжкості – Кт = Д : Т, де Д- загальне число днів непрацездатності
  • Коефіцієнт частоти захворюваності – Кз = Зх100:N, де З- число захворювань
  • Коефіцієнт тяжкості захворювань – Ктз = Дз х 100 :З, де Дз – загальне число днів непрацездатності
 • Технічний – це метод який дозволяє визначити надійність роботи машин, механізмів, що тісно пов’язані з аваріями та травмами.
 • Монографічний – це метод, який полягає у детальному дослідженні виробничого устаткування, технологічних процесів, виробничого середовища, психологічного клімату, обставин, причин нещасних випадків та професійних захворювань з метою виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які були причинами травм та професійних захворювань.
 • Системний – це метод, що базується на принципу цілісності явищ у їх розвитку та взаємозв’язку. Аналізуючи виробничий травматизм та професійні захворювання розглядаються, як правило, зв’язки людина-колектив, людина-виробничий процес, людина-виробниче середовище.
 • Економічний – це метод оцінки витрат на профілактику та втрат у зв’язку з аваріями, нещасними випадками, професійними захворюваннями.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Скасовано механізм перенесення невикористаних днів відпустки в разі зміни місця роботи
Східне міжрегіональне управління продовжує надавати працівникам та роботодавцям консультації та рекомендації з питань законодавства про працю під час дії в ...
Безплатна юридична допомога для родин зниклих безвісти
У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти й Координаційним штабом з надання правової допомоги родини ...
Комплаєнс-контроль: поняття, переваги й запровадження
З масштабуванням бізнесу, закономірним є процес виходу на зовнішні ринки й розширення комерційних зв’язків. Водночас може виникнути питання про запровадження ...