...
Реєструйся

Якими документами регулюється безоплатне надання молока за роботу в шкідливих умовах праці


Відповідно до статті 166 Кодексу законів про працю України  (далі – КЗпП), на роботах із шкідливими умовами праці працівникам видають безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Статтею 7 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» (далі — Закон № 2694) передбачено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються у порядку, визначеному законодавством:

  • лікувально-профілактичним харчуванням;
  • молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

Згідно з пунктом 6 Переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 994 (далі – Постанова № 994), забезпечення працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами здійснюється відповідно до КЗпП, Закону № 2694 та колективного договору або угоди.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2014 року № 248 визначено, що шкідливі умови праці – стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Шкідливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

Наразі Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 № 731/П-13, визнано таким, що не застосовується на території України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 1022-р «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства».

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Отже, оскільки на сьогодні порядку безоплатного надання молока законодавчо не врегульовано, роботодавець самостійно вирішує всі питання щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, визначаючи це у колективному договорі або угоді з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці.

 

При цьому слід враховувати, що, згідно з частиною 2 статті 7 Закону № 2694, грошова компенсація працівникові на придбання молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором, виплачується тільки у разі роз’їзного характеру роботи.

Згідно з пунктом 2 Постанови № 994 встановлено, що: витрати на охорону праці формуються з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.

Обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Крім цього, частиною 1 статті 9-1 КЗпП визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Ця норма відображена і в частині 3 статті 7 Закону № 2694, а саме: роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми