...
Реєструйся

Закон про домашніх працівників: якими мають бути умови трудового договору


Президент підписав Закон України від 25 квітня 2024 року № 3680-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників». Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Отже, у КЗпП врегулюють умови роботи домашніх працівників. Тут з’явиться глава ХІ-А з відповідними нормами. Домашніми працівниками будуть фізичні особи, які виконують домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем. Не вважатимуть домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється особою нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

Домашні працівники користуються всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, у тому числі на безпечні та здорові умови праці (специфіка визначається нормами КЗпП). Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. Допуск до роботи – після повідомлення ДПС про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном. Сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.

Про факт та підстави припинення трудового договору, укладеного з домашнім працівником, роботодавець письмово повідомляє ДПС протягом трьох днів з дня звільнення домашнього працівника.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Отже роботодавці домашніх працівників не платитимуть за них ЄСВ, але домашні працівники зможуть самостійно укласти договір про добровільну сплату ЄСВ.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

З цікавого — у трудовому договорі з домашнім працівником може бути передбачено платне чи безоплатне надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування. Якщо платне, то такі відносини регулюють акти цивільного законодавства – простіше кажучи, слід буде укладати договір оренди. Роботодавець не має права самостійно проводити відрахування із зарплати домашнього працівника в рахунок плати за користування таким житлом.

Домашньому працівнику має бути забезпечена повага до його честі та гідності, невтручання в його особисте життя. Натомість не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення інформації про домогосподарство без згоди роботодавця, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

На домашніх працівників поширюються положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені КЗпП. Якщо у зв’язку із специфікою домашньої праці не може бути додержана передбачена законом щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, то допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за місячний обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Домашній працівник самостійно веде облік свого робочого часу у зручній для нього формі та погоджує його з роботодавцем у строки, визначені трудовим договором.

Трудовий договір, укладений з домашнім працівником, може передбачати періоди очікування, які вважаються годинами роботи, під час яких домашній працівник не може розпоряджатися своїм часом на власний розсуд у зв’язку з необхідністю бути готовим до виконання за дорученням роботодавця передбачених договором трудових обов’язків.

Вимога роботодавця про передачу на зберігання будь-якого документа домашнього працівника, у тому числі паспорта, є незаконною.

Трудовий договір розривається з ініціативи роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання домашньому працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом з описом вкладення повідомлення про розірвання трудового договору. У разі такого надсилання трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення домашньому працівнику поштового відправлення.

Розірвання трудового договору з ініціативи домашнього працівника здійснюється у строки та на умовах, передбачених статтями 38, 39 КЗпП, якщо інше не визначено трудовим договором. Домашній працівник має право негайно в односторонньому порядку розірвати трудовий договір з роботодавцем у разі вчинення стосовно нього членом домогосподарства винних дій, які посягають на честь чи гідність домашнього працівника, або втручання в його особисте життя.

Про факт та підстави припинення трудового договору, укладеного з домашнім працівником, роботодавець письмово повідомляє ДПС протягом трьох днів з дня звільнення домашнього працівника.

Джерело: Бухгалтер.UA

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми


Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...
Працівник на громадських роботах від центру зайнятості: чи потрібно інформувати податкову?
ЗАПИТАННЯ Чи потрібно повідомляти Державну податкову службу про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи за направленням центру зайнятості?   ...