Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Зміна істотних умов праці та скорочення штату на держслужбі: порядок попередження працівників

Дата публікації: 01.03.2019

Національне агентство України з питань державної служби 14.02.2018 надало лист-роз’яснення «Щодо застосування положень статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу» № 48-р/з.

Про зміну істотних умов державної служби (належності посади державної служби до певної категорії посад, зміну основних посадових обов’язків, умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміни місця розташування державного органу) державний службовець має бути повідомлений відповідно до статті 43 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889). Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.

Про скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідацію або реорганізацію державного органу при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої статтею 43 Закону № 889, — державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до частини 1 статті 87 Закону № 889. При цьому такому державному службовцю за наявності вакантних посад у державному органі має бути запропонована інша рівноцінна посада державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції — інша робота (посада державної служби) у цьому державному органі.

Про зміни в організації виробництва і праці (припинення структурних підрозділів державного органу та/або скорочення посад державної служби внаслідок зміни структури та штатного розпису державного органу) при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої ст. 43 Закону № 889, — державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП. При цьому звільнення державних службовців здійснюється з дотриманням положень статті 492 КЗпП, у тому числі передбачених гарантій та обов’язку власника запропонувати іншу роботу (посаду державної служби (за наявності).

Видання для кадровиків Журнали реєстрації