Реєструйся

Зовнішні сумісники: чи включаються вони до середньооблікової кількості штатних працівників?


ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються наказом Державного комітету статистики від 28 вересня 2005 року № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» (далі — Інструкція № 286), дія якого поширюється на всі юридичні особи, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Відповідно пункту 2.1 розділу 2 Інструкції в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві, в т. ч. перебувають у відпустках для догляду за дитиною (підп. 2.5.9 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286).

Не включаються до облікової кількості штатних працівників працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (підп. 2.6.1 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286), тобто зовнішні сумісники.

Згідно з підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 Інструкції № 286 при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються усі категорії працівників облікового складу, зазначені у пункті 2.4, 2.5 розділу 2 Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (підп. 2.5.8–2.5.9 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

Таким чином, зовнішні сумісники не включаються, як до середньооблікової кількості штатних працівників, так і до облікової кількості штатних працівників.

За матеріалами ГУ ДПС у Миколаївській області

Матеріали до теми


За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Нещасний випадок на виробництві: чи нараховувати ЄСВ
Роботодавець надає та оплачує застрахованим особам відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із Законом України від ...