Звільнення з держслужби за негативний результат оцінювання


Згідно з ч. 6 ст. 44 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII в разі отримання держслужбовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий держслужбовець звільняється із служби відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження держслужби (у разі укладення).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 однією із підстав для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є отримання держслужбовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.

Суб’єкт призначення приймає рішення про припинення державної служби у п’ятиденний строк із дня настання або встановлення відповідного факту. Що ж це за факт?

Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджено постановою КМУ від 23 серпня 2017 року № 640 (далі — Порядк № 640).. Якщо за підсумками визначення результатів виконання завдань державному службовцю виставлено негативну оцінку, служба управління персоналом інформує про це суб’єкта призначення та передає йому матеріали оцінювання такого держслужбовця (п. 401 Порядку № 640).

Додатком 5 до Порядку № 640 затверджено форму висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Саме в цьому документі, затвердженому наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення, виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка.

Отже, суб’єкт призначення приймає рішення про припинення держслужби у 5-денний строк з дня видачі акта про затвердження висновку щодо результатів службової діяльності держслужбовця (див. лист НАДС від 30 березня 2020 року № 2681/13-20).

Матеріали до теми


У Держпраці відповіли, чи поширюється Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування
Так, норми Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» поширюються ...
Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати
Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо питань зарахування періодів до стажу державної служби та права на ...