Передплати журнал

Працівник просить видати трудову книжку під розписку. Чи має право відділ кадрів підприємства відмовити?


КАДРОбудні. Вівторок Робочий час/трудова книжка/інструкції/локальні акти

Працівник просить видати трудову книжку під розписку. Чи має право відділ кадрів підприємства відмовити?

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301 трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємство), а під час звільнення працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку. Видача їх працівникам на руки, крім випадків звільнення, не передбачена. 
У разі потреби роботодавець видає працівникам на їхнє прохання засвідчені виписки з трудових книжок (п. 2.7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції у і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58). Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання й видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання й видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Матеріали до теми


Чи може роботодавець вимагати, щоб під час простою працівники виконували свою роботу дистанційно: відповідає Держпраці
Ні, під час простою працівники не виконують свої обов’язки, передбачені трудовим договором. Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю ...
Зміна юридичної адреси (місцезнаходження) підприємства: особливості воєнного стану
Через військові дії багато підприємств змушені були переїхати у безпечніші регіони. При цьому є потреба зберегти якомога більше зв’язків із партнерами та ...
Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...