Реєструйся

Звіт про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: як подавати


Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року № 1740, передбачено, що звіти про окремі види господарських операцій, а саме: про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку, про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом, про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, — подаються до органів Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) у визначені терміни у вигляді електронного документа або в паперовій формі.

Хто має звітувати органам ПФУ?

  1. Нотаріуси — про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом).
  2. Постачальники електронних комунікаційних послуг — про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку (до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом).
  3. Казенні підприємства пробірного контролю — про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом (до 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем).

Електронний документ

Згідно із Порядком подання звітів через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 1 червня 2022 року № 8-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2022 року за № 781/38117, для подачі звіту через вебпортал електронних послуг ПФУ потрібно виконати кілька кроків:

Крок 1. Особа, яка подає звітність, має зареєструватися на вебпорталі Фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП) і пройти електронну ідентифікацію. При цьому потрібно правильно увійти до системи: у полі «Бажаєте увійти як» вибрати саме ту категорію, яка відповідає виду діяльності: або «Нотаріус», або «Підприємство пробірного контролю», або «Постачальник електронних комунікаційних послуг». При проходженні електронної ідентифікації необхідно зазначити електронну адресу особи, що надсилає звіт, підтвердити правильність введених даних і визначити спосіб взаємодії з Фондом.

Крок 2. Для створення звіту слід заповнити всі реквізити електронного документа на вебпорталі Фонду. Створення звіту обов’язково завершується накладанням на нього КЕП.

Після цього надісланий звіт реєструється програмним забезпеченням ПФУ й уповноваженій особі автоматично надходить про це квитанція в електронний кабінет на вебпорталі. У квитанції зазначаються реквізити прийнятого або неприйнятого (із зазначенням причини) звіту й результати його обробки.

Важливо!

Датою та часом отримання ПФУ звіту вважаються дата й час, зафіксовані у квитанції. Якщо особа, яка звітує, не одержала квитанцію, — вважається, що Фонд не отримав звіт. Тоді спробу потрібно повторити.

Якщо у звіті виявлено помилку після завершення строків його подання, уповноважена особа має надіслати уточнюючий звіт за період, за який була допущена помилка. Уточнюючий звіт подається шляхом заповнення всіх обов’язкових реквізитів електронного документа й проставлянням у ньому позначки «Уточнюючий».

Паперовий звіт

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа, він подається в паперовій формі. Паперовий звіт завіряється підписом керівника постачальника електронних комунікаційних послуг, казенного підприємства пробірного контролю, нотаріуса та скріплюється печаткою (за наявності).

Якщо звіт надсилається поштою, таке відправлення на адресу відповідного органу ПФУ проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

Також ПФУ нагадує, що користування вебпорталом електронних послуг здійснюється на безоплатній основі цілодобово, сім днів на тиждень.

Джерело: Пенсійний фонд України

Курс лекцій в форматі PDF «ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА»

Матеріали до теми


Процедура звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків
АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: Чи потрібно отримувати згоду виборного профспілкового органу на звільнення працівника? Як правильно оформити наказ про звільнення? Як сформулювати ...