Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Експерти журналу «КАДРОВИК.UA» готують щокварталу УНІКАЛЬНІ ВИДАННЯ, що детально і вичерпно надають відповіді на найбільш актуальні і «гарячі» питання, що виникають у щоденній роботі кадровика.

Замовте або передплатіть «КАДРОВИК.UA. СПЕЦВИПУСК» — найбільш повні зібрання практичної інформації, з поясненнями і рекомендаціями провідних експертів-практиків.

Редакція журналу «КАДРОВИК.UA» формує тематику СПЕЦВИПУСКІВ відповідно до замовлень своїх передплатників.

Нам важливо знати, що цікавить саме вас! Запрошуємо до діалогу! Написати нам

Замовити

Передплатний індекс: 99199

ЗНИЖКИ І ПОДАРУНКИ у комплекті: журнал «КАДРОВИК.UA» + 4 тематичні журнали «Довідник кадровика. Спецвипуск»

Передплатний індекси комплекту: 95350

Найвигідніша передплата — в редакції!

З питань передплати звертайтеся: (044) 568-5138, 507-2226, podpiska@mediapro.com.ua

Усі видання для кадровиків

1

квартал 2018
Державний нагляд та контроль

У спецвипуску йдеться про правові та організаційні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності; підстави проведення інспекційних відвідувань; типові порушення законодавства про працю; відповідальність за порушення законодавства про працю; документи, які складають інспектори праці за результатами інспекційних відвідувань. Також у запропонованому спецвипуску наведено нову форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування). Це видання зацікавить, зокрема, керівників підприємств, працівників кадрових служб, менеджерів по роботі з персоналом.

 
 
 
 
 

2

квартал 2018
Добираємо назви посад і професій

Бажаєте навчитися бездоганно добирати найменування професій або посад, з легкістю та без помилок розробляти штатні розписи та посадові (робочі) інструкції? Це просто, якщо вмієте користуватися «Класифікатором професій».

У спецвипуску розглядаються підходи до належного застосування національних стандартів у сфері класифікації професій, кваліфікації посад і робіт, деякі аспекти кваліфікаційних вимог щодо використання освітньо-кваліфікаційних рівнів та відповідних спеціальностей і напрямів підготовки. Читачі матимуть змогу ознайомитися з конкретними підходами до застосування професійних назв робіт на практиці. За допомогою норм і правил, викладених у виданні, кожен зможе навчитися правильно  вносити зміни до документації підприємства у разі зміни назви професій та посад, а також робити відповідні записи до трудових книжок.

3

квартал 2018
Посадові (робочі) інструкції

Вважаєте, що простіше працювати без посадової (робочої) інструкції, ніж її розробити? Автор спецвипуску переконає вас, що складати посадові (робочі) інструкції не важко, але необхідно.

У спецвипуску представлено нормативні документи, які містять настанови щодо розроблення посадових (робочих) інструкцій (далі — ПІ), їх структури та змісту, внесення змін до них, практичні рекомендації підрозділам (працівникам), на яких покладаються обов’язки зі складання ПІ, роз’яснюється порядок щодо порядку затвердження, місця та термінів зберігання ПІ. Детально розглядаються структура ПІ, питання щодо внесення змін і доповнень в ПІ, наводяться приклади вирішення конфліктних ситуацій між адміністрацією і працівниками при застосуванні ПІ та висвітлюються інші нагальні кадрові питання. Також у виданні викладено рекомендації щодо належного застосування галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників при складанні ПІ.

4

квартал 2018
Звітність роботодавця

Подання звiтiв до державних органiв — важлива i відповідальна робота. У спецвипуску розглянуто основні звіти, якi подає роботодавець; наведено перелiк звiтiв до органiв державної статистики, державної служби зайнятостi, Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, військових комiсарiатiв; детально описано порядок, терміни та перiодичнiсть подання кожного звiту; на прикладах продемонстровано, як правильно заповнювати форми звітів; висвітлено питання вiдповiдальностi за неподання звітів та подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.

 
 
 
 
 
 
 
 

Теми щоквартального журналу «Довідник кадровика. Спецвипуск»
на 2017 рік

І квартал  —  Листування та організація роботи зі службовими листами
ІІ квартал   —   Організація та забезпечення безпеки праці
ІІІ квартал   —   Добір персоналу на підприємстві: основні етапи, методи, документація
ІV квартал   —   Аудит кадрової документації

Із питань придбання звертайтесь: (044) 526–5138, podpiska@mediapro.com.ua

4 квартал
2018 рік
4 квартал
2013 рік
3 квартал
2012 рiк
2 квартал
2012 рiк
2 квартал
2010 рік
1 квартал
2009 рік