Чи можна оголосити догану працівнику за порушення трудової дисципліни і одночасно позбавити його премії?


Відповідно до частини другої статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими (регіональними) угодами. Законодавством надано право підприємствам самостійно визначати умови і розміри преміювання.

Однією зі складових частин встановленої на підприємстві системи оплати праці повинне бути положення про преміювання. У ньому визначається коло працівників, на яких поширюється дія преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників, строки її виплати.

У положенні про преміювання повинні визначатися умови, за яких працівники позбавляються премії повністю або частково.

На підприємстві за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків правилами внутрішнього трудового розпорядку може бути встановлена дисциплінарна та адміністративна відповідальність, а також інші заходи відповідальності, передбачені чинним законодавством.

Відповідно до статті 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований такий вид стягнення, як догана або звільнення.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються (частина третя ст. 151 КЗпП).

На запитання відповідає експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA» Галина Білоткач (додаток до журналу «КАДРОВИК.UA» № 10’2019, с. 9).

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...