Реєструйся

Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?


Надається лише за певних умов.

Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням визначені статтею 15 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504), згідно з якою працівникам, що успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки, тривалість яких залежить від курсу, форми навчання та рівня акредитації навчального закладу. Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, поширюється на заклади вищої освіти, вищі професійні училища, центри професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними напрямами підготовки, спеціальностями певних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Підставою для надання зазначеної відпустки є заява працівника й довідка-виклик закладу освіти, у якій повинні бути вказані:

  • форма навчання;
  • рівень акредитації закладу освіти;
  • курс, на якому працівник навчається.

З урахуванням викладеного проблема щодо надання додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням працівникам, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, а навчаються в закладах освіти за кордоном, полягає у відмінностях законодавства про освіту, у т. ч. визначенні рівнів акредитації закладів освіти, порядку їхнього надання (на підставі якого документа роботодавець має надати працівникові таку відпустку).

На думку Міністерства соціальної політики України (лист від 28 грудня 2013 року № 563/13/116-13), працівникам, які навчаються в закладах освіти за кордоном, додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням можуть надаватися лише за умови, що навчання здійснюється в порядку, установленому законодавством відповідної держави, і закінчується виданням диплома, еквівалентного диплому українського закладу вищої освіти, тобто який визнається в Україні.

Питання надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівникам, які навчаються за кордоном, може бути врегульовано колективним договором.

Окрім того, слід пам’ятати, що на період навчання працівник може взяти щорічну відпустку або відпустку без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону № 504).

Стаття є частиною Живого журналу «КАДРОВИК.UA». Оформити передплату можна тут.

Галина Білоткач
Галина Білоткач
експерт гарячої лінії та автор статей журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Програми, які дають змогу блокувати чи обмежувати доступ до крадіїв часу
Опитування показують, що більшість компаній не дозволяють своїм працівникам мати доступ із робочих комп’ютерів до соціальних мереж, зокрема Facebook, нібито з причин ...
Комітет ВРУ рекомендує прийняти за основу законопроєкт стосовно впорядкування надання та використання відпусток
Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт № 8313 «Про внесення змін до ...