...
Реєструйся

Чи враховується до стажу державної служби для головного бухгалтера сільської ради період роботи до 2002 року?


ЗАПИТАННЯ

Чи може бути зарахований до стажу державної служби для головного бухгалтера сільської ради період роботи з 01 січня 1994 року до 2002 року?

 

ВІДПОВІДЬ

Статтею 22 Закону № 2493-III передбачено, що до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія Закону № 2493-III, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

 

Як обчислюється стаж державної служби

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889-VIII) та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229.

Крім того, пунктом 8 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889-VIII передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889-VIII обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом № 889-VIII обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1994 року № 283 (далі — Порядок № 283), додатка до нього та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до інформації, зазначеної у зверненні Видавничої групи «АС», особа працювала на посадах:

– з 18 серпня 1989 року по 01 січня 1994 року головного бухгалтера при виконкомі сільської ради народних депутатів,

– з 01 січня 1994 року до 2002 року головного бухгалтера сільської ради,

– з 2002 року спеціаліста II категорії сільської ради (просування по службі через конкурс, складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування).

З 01 січня 2021 року перебуває на посаді головного спеціаліста сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • E-mail: 
podpiska@mediapro.com.ua

Відповідно до пункту 2 Порядку № 283, до стажу державної служби зараховувалася робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, колишнього СРСР згідно з додатком, зокрема у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах.

Зазначене означає, що до стажу державної служби зараховувалася робота на посадах керівних працівників і спеціалістів в управліннях, відділах, які згідно з затвердженою структурою належали до апарату виконкомів.

 

Читайте також: Чи врахують працівникові при обчисленні пільгового стажу роботу по теперішній час, якщо атестацію робочого місця було проведено у 2018 році?

 

Робота на посадах державних службовців у державних органах

Також пунктом 2 Порядку № 283 визначалося, що до стажу державної служби зараховувалася робота (служба), зокрема на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу» (далі — Закон № 3723-XII), а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідних категорій посад державних службовців; на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону № 2493-III, а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Пунктом 3 Порядку № 283 передбачалося, що до стажу державної служби включався також час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 Порядку № 283 і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони займали посади державних службовців.

 

Закон № 3723-XII набрав чинності 28 грудня 1993 року. Відповідно, із зазначеної дати віднесено посади державних службовців до відповідних категорій.

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1994 року № 239, яка діяла на той час та втратила чинність 26 жовтня 2001 року, були віднесені до відповідних категорій посад державних службовців посади працівників місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів. Посада головного бухгалтера не була передбачена вказаною постановою.

 

Водночас у вказаній постанові перелічені посади, які відносилися до відповідної категорії посад державних службовців, та зазначено, що до кожної категорії посад належали також й прирівняні до них посади.

 

Про право на службу в органах місцевого самоврядування

Нагадаємо, що 04 липня 2001 року набрав чинності Закон № 2493-III, який регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Статтею 14 Закону № 2493-III віднесені посади до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування. Посада спеціаліста виконавчого органу сільської ради віднесена до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Посада головного бухгалтера сільської ради у вказаній статті не передбачена.

Лише з 04 червня 2008 року посада головного бухгалтера сільської ради була віднесена до сьомої категорії посад органів місцевого самоврядування розпорядженням Кабінету Міністрів України № 794-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад».

Крім того, статтею 17 Закону № 3723-XII було передбачено, що громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймали Присягу державного службовця. Відповідно до статті 26 Закону № 3723-XII їм присвоювалися ранги державних службовців.

Отже, статус державного службовця особа набувала з прийняттям Присяги державного службовця.

Враховуючи викладене, до стажу державної служби та стажу служби в органах місцевого самоврядування може бути зараховано період роботи з 18 серпня 1989 року по 01 січня 1994 року на посаді головного бухгалтера при виконкомі сільської Ради народних депутатів за умови, що посада, яку обіймала особа, згідно з затвердженою структурою належала до апарату виконкому. Вказане має бути підтверджене відповідними архівними документами.

 

Читайте також: Стартує онлайн-програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації для українців

Період роботи з 01 січня 1994 року до 2002 року може бути зараховано до стажу державної служби та стажу служби в органах місцевого самоврядування за умови, що особа у цей період набула статусу державного службовця.

Період роботи особи спеціалістом II категорії, головним спеціалістом сільської ради зараховується до стажу державної служби та стажу служби в органах місцевого самоврядування.

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

Голова НАДС Наталія АЛЮШИНА
Витяг з листа Національного агентства України з питань державної служби від 01.10.2021 № 7036/13-21

Джерело: НАДС

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми


Прийняття або переведення працівника на іншу роботу: роз’яснює Держпраці
Професійна спілка залізничників і транспортних будівельників звернулася до Державної служби України з питань праці (Держпраці) за роз’ясненнями щодо укладання строкових ...
Судова справа: за неоновлення даних — штраф, хоча військовозобов’язаний оновив їх через Резерв+ і звертався до ТЦК із заявою
СИТУАЦІЯ Колишній працівник податкової міліції подав позов до ТЦК, який наклав штраф на нього в сумі 17 тисяч грн, і ...
Роз’яснення Держпраці: порядок встановлення доплат працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці
На запит членських організацій Федерація профспілок Хмельницької області звернулась до Державної служби України з питань праці з проханням надати роз’яснення щодо порядку ...