...
Реєструйся

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього старости


ЗАПИТАННЯ

Як має здійснюватися доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього старости?

 

ВІДПОВІДЬ

Відповідно до статті 6 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон № 2493-III) консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

 

Огляд законодавства щодо дій органів місцевого самоврядування

Частинами першою, третьою статті 10 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон № 280/97-ВР) встановлено, що сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

Згідно з пунктом 61 частини першої статті 26 Закону № 280/97-ВР, утворення старостинських округів, затвердження Положення про старосту, затвердження на посаду та звільнення з посади старости відповідно до закону вирішується виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

 

Як оплачується робота посадової особи місцевого самоврядування

Згідно зі статтею 2 Закону № 2493-III, посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

Відповідно до статті 3 Закону № 2493-III, посадами в органах місцевого самоврядування, зокрема є виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою.

Статтею 10 Закону № 2493-III передбачено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється, зокрема на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости шляхом затвердження відповідною радою.

 

Як обирається староста

Також відповідно до статті 541 Закону № 280/97-ВР староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету – у виконавчому комітеті ради.

Порядок організації роботи старости визначається Законом № 280/97-ВР та іншими законами України, а також Положенням про старосту.

Крім того, частиною третьою статті 7 Закону № 2493-III передбачено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» та законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом № 2493-III.

Статтею 105 Кодексу законів про працю України визначено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Також зазначаємо, що статтею 21 Закону № 2493-III передбачено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет.

Частиною четвертою статті 42 Закону України № 280/97-ВР передбачено, що сільський, селищний, міський голова, зокрема є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

 

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — Постанова № 268) надано право керівникам органів, зазначених у пункті 1 Постанови № 268, у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати, зокрема, спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) — до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

Пунктом 6 Постанови № 268 передбачено, що преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, заступників сільських, селищних, міських голів, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням сільського, селищного, міського голови.

Отже, на думку НАДС, врегулювання питання щодо виконання обов’язків тимчасово відсутнього старости та доплата за виконання цих обов’язків можуть бути вирішені у Положенні про старосту, яке затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради.

 

Голова НАДС Наталія АЛЮШИНА
Витяг з листа Національного агентства України з питань державної служби від 01.10.2021 № 7036/13-21

Джерело: НАДС

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми


Чи беруться в розрахунок місяці роботи після призупинення трудового договору під час розрахунку «декретних» виплат?
СИТУАЦІЯ Із працівницею, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, призупинено дію трудового договору. Чи беруться в ...
Забезпечення середньої зарплати працівників на відповідному рівні — одна з підстав для віднесення підприємства до переліку критично важливих
Законом України  від 09 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (стаття 8) встановлено рівень мінімальної ...