...
Реєструйся

Дії роботодавця в разі надходження повістки для заброньованого працівника


Незважаючи на наявність документів, що підтверджують бронювання, заброньований працівник залишається військовозобов’язаним, а тому повинен виконувати всі вимоги законодавства, зокрема Закону України від 25 березня 1992 року № 2232 «Про військовий обов’язок та військову службу» (далі — Закон № 2232) та Додатку 2 «Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 (далі — Порядок № 1487). Зокрема, військовозобов’язані повинні:

 • прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

Читайте також: Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313

 • проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки — за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
 • звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

 

Види повісток, що діють під час воєнного стану

Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно із законодавством України, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні діють 3 види повісток, а саме:

 1. Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Читайте також: Цифровізуємо військово-лікарську комісію: учасники процесу можуть обмінюватися документами онлайн

 1. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК та СП зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
 2. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Яку повістку вручають найчастіше

Найчастіше вручають повістку для уточнення облікових даних. Відбувається це тому, що в ТЦК та СП може не бути актуальних облікових даних того чи іншого військовозобовʼязаного, оскільки вони, часто, не повідомляють чи несвоєчасно повідомляють про зміну персональних даних.

Чи потрібно підприємству відправляти повідомлення до ТЦК та СП про відстрочку військовозобов’язаного? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 

Якщо роботодавець отримав розпорядження щодо оповіщення працівника про виклик до ТЦК та СП

В разі отримання роботодавцем розпорядження щодо оповіщення про виклик до ТЦК та СП, йому потрібно дотримуватися обов’язків, передбачених пунктом 47 Порядку № 1487, а саме:

 • видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
 • вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявністю);

Ознайомлення з повісткою

Своєю чергою, працівник може або поставити відмітку про ознайомлення під наказом, наданим йому роботодавцем, та отримати повістку про явку за викликом, якщо така є, взявши на себе обов’язок з’явитись до ТЦК та СП, або ж відмовитись ставити відмітку про ознайомлення з наказом та відмовитись отримувати повістку.

У ситуації, коли працівник відмовляється ставити відмітку про ознайомлення з наказом та відмовляється отримувати повістку (за наявності), зачитуємо йому зміст наказу у присутності свідків, складаємо акт, де фіксуємо таку відмову та надсилаємо такий акт до ТЦК та СП. За таких умов працівник також буде вважатись повідомленим і матиме обов’язок звернутись до ТЦК та СП.

 

 • письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

Яку чисельність заброньованих показувати в звіті щодо бронювання? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

В законодавстві порядок такого контролю не визначений, лише сказано що такий контроль покладається на керівника.

 

Контроль за результатами оповіщення

Щодо здійснення контролю за результатами оповіщення то керівник здійснює контроль ознайомлюючись та підписуючи супровідний лист щодо результатів оповіщення про виклик працівників до ТЦК та СП.

Щодо здійснення контролю за прибуттям працівників до ТЦК та СП, то керівник здійснюватиме контроль тоді, коли буде підписувати лист щодо неявки працівника за викликом, наказ про увільнення від роботи у зв’язку з призовом на військову службу або вже наказ про вихід працівника на роботу у зв’язку зі звільненням у запас.

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

Неявка працівника за викликом до ТЦК та СП

Нагадуємо, що, відповідно до пункту 34 Порядку № 1487, роботодавець повинен інформувати відповідні ТЦК та СП про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушили правила військового обліку.

А в правилах військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні, зокрема, прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів.

Тому, неявка працівника за викликом до ТЦК та СП є порушенням правил військового обліку.

 

Відповідно, і для забезпечення здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК і СП, і для забезпечення інформування ТЦК та СП

про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушили правила військового обліку, роботодавцю доцільно повідомити ТЦК та СП про порушення військовозобов’язаним працівником правил військового обліку.

Окрім цього, відповідно до частини другої статті 21 Закону № 2232-XII, громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Отже, роботодавець, працівник якого буде відсутній на роботі у зв’язку з переліченими обставинами, має увільнити такого працівника від виконання обов’язків на час, необхідний для цього та зберігати за працівником місце роботи, посаду, а також виплачувати середній заробіток.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

 

Дії заброньованого військовозобовʼязаного

Своєю чергою, заброньованому військовозобовʼязаному працівнику потрібно зʼявитися до ТЦК та СП в зазначений у повістці час та дату з такими документами:

 • паспорт;
 • військово-обліковий документ;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на підприємстві — копія трудової книжки, відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копія наказу про прийняття на роботу;
 • документ, що підтверджує бронювання — витяг з наказу Міністерства економіки України про бронювання.

Після перевірки всіх даних, і можливого, за потреби, проходження медичної комісії, такого військовозобовʼязаного повинні відпустити. Оскільки, відповідно до абзацу першого частини першої статті 23 Закону України від 21 жовтня 1993 року № 3543 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Мар’яна Винничук
Мар’яна Винничук
головний редактор журналу «КАДРОВИК.UA», експерт проєктів «КАДРОВИК.UA».

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна заборонити працівнику бути фізичною особою — підприємцем?
СИТУАЦІЯ Керівник наполягає включити до колективного договору пункт, що працівники підприємства не можуть бути ФОП. Чи правомірна така вимога? Чи ...
У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...
Затверджено критерії бронювання працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ
Наказом Міністерства оборони України від 10 липня 2024 року № 463 затверджено Критерії визначення підприємств, установ, організацій, а також юридичних осіб приватного ...