Передплати журнал

Грошова компенсація частини щорічної відпустки керівнику навчального закладу


ЗАПИТАННЯ:

Керівник навчального закладу збирається у відпустку (у нього є 56 к. дн., рік ще не пропрацьований). Чи може він зараз взяти 24 к. дн. + компенсацію за к. дн. і + оздоровлення?

 

ВІДПОВІДЬ:

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзаців другого та третього пункту 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 (далі — Порядок № 346), за другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку № 346, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 346 за бажанням керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

 

ВИСНОВОК:

Щорічна відпустка керівнику навчального закладу має надаватися за графіком відпусток з відповідним погодженням вищестоящого органу. При цьому, якщо відпустка надається поза графіком відпусток, то такому працівникові може бути відмовлено роботодавцем (вищестоячим органом) в її наданні.

Що стосується компенсації частини основної відпустки, то її надання обумовлено бажанням з боку працівника і можливістю забезпечення роботою і відповідний період (зазвичай канікулярний) з боку роботодавця.

Якщо ці умови дотримано, працівнику за його бажанням може бути надано грошову компенсацію часини щорічної відпустки. Що стосується умови, що така відпустка і компенсація будуть надаватися за невідпрацьований робочий рік, то право педагогічних працівників за у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі, а у другий і наступні роки — у будь-який період робочого року, відповідно до статті 10 Закону № 504. Так само необмежено законом отримання компенсації частини основної відпустки у другий та наступні роки незалежно від того, закінчився вже відповідний робочий рік чині.

У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року із застосуванням вимог абзацу другого пункту 6 Порядку № 346.


Автор Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Що варто знати про виплату відпускних у період воєнного стану?
Право кожного громадянина на працю та відпочинок гарантовано Конституцією України (статті 43, 45). Законодавством України передбачено надання відпусток для відновлення ...
Відеоспостереження на підприємстві: як назвати професію
Запитання Які професійні назви робіт пов’язані з роботою із системами відеоспостереження? Чи потрібно розробляти посадову (робочу) інструкцію для працівника, який ...
Грошова допомога від міжнародних організацій: перший етап приймання заявок на її виплату завершено
Наразі громадяни України подали понад 10 мільйонів заявок, у зв’язку із чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі «єДопомога» задля ...