Передплати журнал

Мобілізований загинув: дії роботодавця


Багато запитань, які наразі ставлять кадровики, для редакції журналу «КАДРОВИК.UA» не є новими. Ми як редакція вже це проходили разом з кадровиками, в менших масштабах, але не менш болючіше. Оскільки бойові дії тривають в Україні з 2014, є і практика застосування законодавства про працю з цього приводу. Пропонуємо розгляд ситуації, яка є актуальною на сьогодні — і щодо самої ситуації, і щодо законодавства, на підставі якого вона вирішена. Оскільки ситуація реальна, ми не стали змінювати дати подій в цій ситуації.

КАДРОВИЙ АСПЕКТ

? У травні 2015 року працівника заводу під час мобілізації було призвано до Збройних Сил України. Згідно зі статтею 119 КЗпП його було увільнено з роботи. При цьому проводилася виплата заробітної плати. В травні 2016 року за повідомленням військової прокуратури стало відомо, що працівник заводу з липня 2015 року рахується у військовій частині як незаконно відсутній. У грудні 2016 року вдова працівника принесла свідоцтво про смерть (дата видачі — 13.12.2016), в якому датою смерті вказано 01.06.2015. Які дії кадрового органу підприємства в цій ситуації?

! ВІДПОВІДЬ

Потрібно припинити трудовий договір у зв’язку зі смертю працівника

Згідно з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким працівникам виплачують грошове забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII.

Однак у разі смерті працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, роботодавцеві потрібно припинити трудовий договір.

Припинення трудового договору в разі смерті працівника оформлюють наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Підставою для видання такого наказу є свідоцтво про смерть. У наказі (розпорядженні) вказують про виключення із особового складу підприємства працівника у зв’язку зі смертю.

Дата виключення із особового складу підприємства працівника, що помер, має збігатися із датою смерті, встановленою у свідоцтві про смерть. При цьому дата видання наказу не збігатиметься з датою виключення працівника з особового складу підприємства, оскільки його буде видано після отримання роботодавцем свідоцтва про смерть.

Після видання наказу кадрова служба має внести відповідний запис до трудової книжки померлого працівника, а бухгалтерія — провести остаточний розрахунок з таким працівником, тобто нарахувати всі належні йому суми за період до дня смерті працівника, зокрема компенсацію невикористаних щорічних відпусток та середній заробіток.

Відповідно до частини першої статті 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

Згідно з пунктом 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29 липня 1993 року № 58, у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу.

У трудовій книжці померлого працівника в розділі «Відомості про роботу» записується: у графі 2 — дата фактичної смерті працівника, у графі 3 — «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», далі заповнюється графа 4 — зазначаються дата і номер наказу (розпорядження).

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

? Працівнику, який фактично загинув 1 червня 2015 року, підприємство з травня 2015 року зберігало місце роботи та виплачувало середній заробіток по грудень 2016 року, а саме по дату, коли роботодавцеві стало відомо про загибель працівника та якою датовано свідоцтво про смерть працівника? Чи можливо роботодавцеві повернути надміру виплачені кошти?

! ВІДПОВІДЬ

Роботодавець не може повернути надміру виплачені кошти

Згідно з частиною п’ятою статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) гарантії, визначені у частині третій цієї статті, тобто збереження місця роботи та середнього заробітку, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Відповідно до частини 3 статті 24 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Згідно з пунктом 7 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Тобто роботодавець зобов’язаний працівникові, призваному на військову службу за призовом під час мобілізації до дня смерті або оголошення судом його померлим, зберігати місце роботи, посаду і виплачувати середній заробіток.

Щодо стягнення надміру виплачених сум, то відповідно до статті 1215 Цивільного кодексу України заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, виплачені юридичною особою за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача, поверненню не підлягають.

Не підлягають поверненню безпідставно набуті: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.

Таким чином, якщо підприємство після повідомлення, отриманого від правоохоронних органів, не припинило виплату середнього заробітку зазначеному працівникові, то повернути виплачені надміру кошти воно не може.


 

Швидко знаходьте потрібну інформацію на сайті: користуйтеся швидким пошуком за словом у горизонтальному меню, перемикайтеся між категоріями «Новини» і «Статті». Щоб потрапити в потрібну рубрику, скористайтеся боковим меню сайту (ліворуч).

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Особи, які працюють за цивільно-правовими договорами, не повинні дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, а тому не можуть вимагати гарантій і компенсацій, передбачених для суб’єктів трудових відносин, оскільки не мають статусу працівника. Вони самі організовують свою роботу.

Особливістю оформлення строкових трудових договорів на «декретні місця» є те, що саме від дати виходу на роботу основної працівниці залежатиме тривалість дії строкових трудових договорів працівниць, які  працюватимуть за її тимчасової відсутності.

Працівник повинен попередити свого роботодавця про звільнення за власним бажанням за два тижні. Та якщо працівник за певних обставин не може продовжити роботу, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір в термін, який зазначає працівник.

Якщо підприємство разом з персоналом вимушені продовжувати свою роботу в іншій місцевості,  то дії кадровика стосовно персоналу мають бути такими, як із працівниками, для яких змінилися істотні умови праці.

 

Матеріали у розділі сайту «Мобілізація та військова служба»:

Працівники, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених, зокрема, ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», захищені гарантіями та пільги відповідно до цього закону.

Мобілізованим працівникам гарантується збереження місця роботи та компенсація середнього заробітку за місцем роботи на особливий період, але не більше року. Проте виникає запитання щодо мобілізованого працівника, який працює за строковим договором, дія якого припиняється в той час, коли він ще перебуває на військовій службі.

Відповідно до ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

 

КОРИСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Придбайте добірку «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика»

У виданні, зокрема, розкриваються такі питання:

✔ Етапи роботи з документами в разі мобілізації працівника
✔ Як кадровикові правильно оформити мобілізованого працівника?
✔ Перелік документів, які повинен надати мобілізований
✔ Про гарантії мобілізованому працівникові
✔ Як нарахувати заробітну плату, якщо працівник пішов воювати?
✔ На кого покласти обов’язки мобілізованого працівника
✔ Як чинити, якщо мобілізований є внутрішнім сумісником підприємства?


Автор Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Звільнені з полону українці отримали одноразову грошову допомогу
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі — Мінреінтеграції) перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського ...