...
Реєструйся

Новації проекту Трудового кодексу


«НОВАЦІЇ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ:
Виникнення і припинення трудових відносин. Трудовий договір. Умови праці
(коментарі «з перших рук»)»

Проект Трудового кодексу України, який зараз перебуває на розгляді в Комітеті з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України, викликає зацікавлення не лише у науковців — фахівців із трудового права, а насамперед у практиків — працедавців, юристів, працівників кадрових служб та ін.

Проект ТК містить 436 статей, розміщених у дев’яти книгах. Із його прийняттям буде визнано такими, що втратили чинність ряд нормативних актів, оскільки їх положення увійдуть до ТК. Серед них: Кодекс законів про працю України, закони України: «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» тощо.

Серед основних пропозицій проекту ТК можна виокремити такі:

  • визнання цивільно-правових відносин трудовими;
  • оновлення порядку укладення трудового договору, його дії та припинення;
  • уточнення щодо оплати праці за різних обставин виконання робіт, зокрема, у разі суміщення професій (посад), поділу робочого дня на частини, усунення дискримінації в оплаті праці за сумісництвом;
  • установлення фінансової відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам та ін.

Спецвипуск складається із вступу та шести розділів, у яких способом порівняння старих і нових норм наочно продемонстровано новації проекту основого документа із трудового права.

Автор видання — головний консультант Секретаріату з питань соціальної політики та праці Апарату Верховної Ради України.