...
Реєструйся

Нові правила працевлаштування, відпусток, звільнення з роботи: проєкт Трудового кодексу


Розмови про реформування законодавства про працю точаться вже навіть не роки, а десятиліття. Чинний Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) був ухвалений ще в 1971 році й попри численні зміни вже не відповідає сучасним реаліям, викликаючи нарікання як працівників, так і роботодавців.

І ось нарешті оприлюднено для обговорення проєкт Трудового кодексу України (далі — ТК), розроблений у Мінекономіки.

У разі його ухвалення ТК прийде на заміну КЗпП і буде визначати правові механізми реалізації права на працю, його захисту та увиразнює баланс інтересів працівників і роботодавців.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

 

Головні орієнтири ТК

Зокрема у ТК хочуть досягнути:

– зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці;

– спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;

– стимулювання суб’єктів господарювання до створення робочих місць;

– «дебюрократизації» трудових відносин;

– забезпечення недискримінації працівників та реалізацію принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

 

Проєкт ТК об’єднав норми низки законів

Цікаво, що до проєкту ТК включені норми, які зараз містяться у:

  • Законі України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці»;
  • Законі України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»;
  • Законі України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці»;
  • Законі України від 23 лютого 2023 року № 2937-IX «Про колективні угоди та договори» (не набрав чинності станом на 19 січня 2024);
  • Законі України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Крім цього, у проєкті ТК, порівняно із чинним законодавством про працю, додатково вписали норми, які регулюють питання щодо:

1) порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

2) визначення ознак трудових відносин, а саме: договірні відносини незалежно від їх назви та виду визнаватимуть трудовими за наявності трьох і більше таких ознак:

– особисте виконання особою роботи за конкретною професією, спеціальністю кваліфікацією, посадою;

– виконання особою роботи в інтересах, за дорученням та під контролем іншої сторони, на користь якої виконуються роботи;

– здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;

– виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
Зразки документівЗамовити розроблення кадрових документів

– організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;

– систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій формі;

– встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

– відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота;

3) врегулювання праці домашніх працівників: на них поширять загальні положення щодо тривалості робочого часу з певними особливостями. Домашнім працівникам з числа неповнолітніх тривалість роботи будуть встановлювати з урахуванням часу, необхідного для здобуття або завершення ними освіти;

4) вдосконалення умов реалізації права на відпустку. Щорічна основна оплачувана відпустка надаватиметься працівникам тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. У перший рік роботи у відповідного роботодавця працівник набуде право на повну тривалість щорічної оплачуваної відпустки на умовах та в порядку, визначеному трудовим договором, але у будь-якому випадку не пізніше закінчення шести місяців безперервної роботи. Загалом будуть такі види відпусток:

– щорічна основна оплачувана відпустка та інші щорічні додаткові оплачувані відпустки, передбачені законом;

Вебінар «Трудовий договір vs цивільно-правовий договір»
Формат: запис • Дата проведення: 26 вересня 2022 року

– відпустки у зв’язку з навчанням;

– соціальні відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, працівникам, які усиновили дитину (дітей), при народженні дитини, працівникам, які мають дітей, повнолітніх сина або дочку з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи);

– відпустки без збереження заробітної плати;

5) нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;

6) врегулювання нагляду за додержанням законодавства в сфері трудових відносин та визначення порядку проведення інспекційних відвідувань.

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»
Формат: відеоуроки • Для довідок: 0 (800) 219-977

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

Матеріали до теми


Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...
Якими будуть нові штрафи за порушення норм про мобілізацію та військовий облік
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність ...
ТЦК та СП ігнорує відстрочку заброньованого: чи можна оскаржити в суді?
Вже понад рік діє оновлений порядок бронювання. Він надає можливість бізнесу подавати на бронювання критично важливих працівників і отримувати для ...