...
Реєструйся

Переведення демобілізованого працівника, посаду якого скорочено, на іншу посаду


Чи можна перевести демобілізованого працівника з посади начальника транспортного відділу на посаду водія, попередивши його за два місяці? Посаду начальника скоротили наказом про зміну структури.

Законодавством України передбачено низку пільг для працівників, звільнених з військової служ­би під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації.

Так, 15 квітня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» від 18 березня 2015 року № 259-VIII. Серед пільг, передбачених цим Законом для демобілізованих працівників, є й така, що надає пра­цівникам з-поміж колишніх військово­службовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років із дня звіль­нення їх зі служби. І це слід урахувати. Норми закону, яка б забороняла роботодавцеві або уповноваженому ним органу (далі — роботодавець) скорочувати посаду, яку посідає демобілізований працівник, — нема. Відповідно до положень частини 3 статті 64 Господарського кодексу України роботодавець має право самостійно визначати штат і чисельність працівників, структуру підприємства. Тобто роботодавець вправі у разі про­ведення змін в організації виробництва і праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, скоротити посаду начальника транспортного відділу, яку обіймає демобілізований працівник.

Працівникові, посаду якого скорочено, ро­бо­то­давець зобов’язаний запропонувати іншу роботу.

Таким чином, демобілізованого працівника, посаду якого скорочено внаслідок зміни струк­тури підприємства, можуть перевести за його письмовою згодою з посади начальника тран­спорт­ного відділу на посаду водія, попередивши його про це за два місяці.

Стаття надана редакцією журнала «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 
(детальніше —журнал «Довідник кадровика» № 6, 2015)

Юрій ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України,
володар звання «Кадровик року’2013»

 

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Особливості звільнення директора за угодою сторін
Дострокове припинення контракту з директором можливе в будь-який час, коли між сторонами досягнуто про це взаємної згоди. Пропозиція про припинення ...
Ліквідація підприємства: дії кадровика
Ліквідація підприємства — це фактично припинення його існування. Ліквідація можлива за рішенням власників підприємства чи уповноваженого ним органу або ж ...
Кейс для кадровика. Коло осіб, для яких може бути запроваджено надомну роботу
Згідно з пунктом 9 Положення № 275/17-99 (постанова від 29 вересня 1981 року № 275/17-99), організація трудових процесів у надомних умовах допускається ...