...
Реєструйся

Переведення демобілізованого працівника, посаду якого скорочено, на іншу посаду


Чи можна перевести демобілізованого працівника з посади начальника транспортного відділу на посаду водія, попередивши його за два місяці? Посаду начальника скоротили наказом про зміну структури.

Законодавством України передбачено низку пільг для працівників, звільнених з військової служ­би під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації.

Так, 15 квітня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» від 18 березня 2015 року № 259-VIII. Серед пільг, передбачених цим Законом для демобілізованих працівників, є й така, що надає пра­цівникам з-поміж колишніх військово­службовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років із дня звіль­нення їх зі служби. І це слід урахувати. Норми закону, яка б забороняла роботодавцеві або уповноваженому ним органу (далі — роботодавець) скорочувати посаду, яку посідає демобілізований працівник, — нема. Відповідно до положень частини 3 статті 64 Господарського кодексу України роботодавець має право самостійно визначати штат і чисельність працівників, структуру підприємства. Тобто роботодавець вправі у разі про­ведення змін в організації виробництва і праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, скоротити посаду начальника транспортного відділу, яку обіймає демобілізований працівник.

Працівникові, посаду якого скорочено, ро­бо­то­давець зобов’язаний запропонувати іншу роботу.

Таким чином, демобілізованого працівника, посаду якого скорочено внаслідок зміни струк­тури підприємства, можуть перевести за його письмовою згодою з посади начальника тран­спорт­ного відділу на посаду водія, попередивши його про це за два місяці.

Стаття надана редакцією журнала «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 
(детальніше —журнал «Довідник кадровика» № 6, 2015)

Юрій ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України,
володар звання «Кадровик року’2013»

 

Матеріали до теми


Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: деякі особливості надання
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (далі — відпустка для догляду за дитиною до 3 років) є ...
Кейс для кадровика. Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно?
Так, має. Відповідно до частини першої статті 602 КЗпП дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується ...