Реєструйся

Посадові інструкції «звичайних» працівників і державних службовців: порівняльний аналіз


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Що є правовою основою для розроблення посадових інструкцій?

З яких розділів вони складаються?

Хто їх затверджує?

Посадові інструкції є важливим організаційним документом як на «звичайному» підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), так і в системі державної служби, тому всі кадровики повинні знати порядок розроблення, затвердження та оформлення посадових інструкцій. При цьому слід пам’ятати, що зазначений порядок для посадових інструкцій «звичайних» працівників та державних службовців різниться.

Замовляйте РОЗРОБЛЕННЯ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Експерти КАДРОВИК.UA допоможуть у складанні й упровадженні бланків кадровика, реєстраційних форм, шаблонів документів

Правова основа для роботи з посадовими інструкціями

Основним законодавчим актом, яким регулюються трудові відносини на «звичайному» підприємстві, є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП). При цьому у КЗпП такий термін, як «посадова інструкція», не згадується. У статті 29 КЗпП лише зазначено, що до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати його, зокрема, про права та обов’язки й умови праці. При цьому найзручніше це зробити саме за допомогою посадової інструкції.

ДУМКА МІНСОЦПОЛІТИКИ

Лист Міністерства праці та соціальної політики України

від 03.10.2005 № 36-508

(Витяг)

Щодо посадових інструкцій працівників

…погоджуємося з висновком про те, що роботодавець при прийнятті на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись на посадову інструкцію.

Про обов’язкову наявність на підприємстві затверджених посадових інструкцій зазначено в деяких підзаконних нормативно-правових актах для різних сфер діяльності. Наприклад, для закладів охорони здоров’я це передбачено пунктом 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285.

Основним документом, яким регулюються службові відносини у системі державної служби, є Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889). На відміну від КЗпП, у Законі № 889 неодноразово згадується термін «посадова інструкція», зокрема й у тих випадках, коли йдеться про питання, які фактично споріднені з відповідними питаннями, що регулюються статтею 29 КЗпП.

Ч. 2 ст. 7

Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах

Ч. 1 ст. 8

Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах, та контракті про проходження державної служби (у разі укладення)

Ч. 6 ст. 31

Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією

 

СУМІСНИЦТВО: НОВІТНІ РЕАЛІЇ спецвипуск № 1, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA»

Конкретні ж вимоги до розроблення та затвердження посадових інструкцій містяться:

  • для «звичайних» працівників — у «Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (далі — Загальні положення ДКХП), які було затверджено разом із розділом 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336;
  • для державних службовців (категорій «Б» та «В») — у Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11 вересня 2019 року № 172-19 (далі — Порядок № 172-19).

Читайте статтю повністю в Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 12 / 2022.

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Як отримати електронний листок непрацездатності, перебуваючи за кордоном
Півтора року тому були запущені електронні листки непрацездатності, що формуються на основі електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН). Наразі ...
Захист систем електронного документообігу: юридичні й технічні моменти
У СТАТТІ: Що таке електронний документ з точки зору законодавства Надання сервісів електронного документообігу регламентоване законодавством Основні загрози безпеки СЕД ...
Призначення виплат за «лікарняним» на підприємстві: хто і як це має робити
Законом України від 21 вересня 2022 року № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ...
Кейс для кадровика. На сесію під час відпустки — оформлюємо правильно
СИТУАЦІЯ Як діяти у ситуації, коли працівник під час щорічної відпустки подав довідку-виклик на сесію: продовжити щорічну відпустку чи призупинити ...