...
Реєструйся

Про права батьків на додаткову оплачувану відпустку, якщо вони мають двох і більше дітей віком до 15 років


ЗАПИТАННЯ

Чи має право батько на додаткову оплачувану відпустку, якщо він має двох і більше дітей віком до 15 років, за умови, що мати дітей перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та не скористалася правом на цю додаткову відпустку?

 

ВІДПОВІДЬ

Право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Відповідно до статті 182-1 Кодексу Законів про працю України (далі — КЗпП) та статті 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504), одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).

Чи має право працівниця, у якої 3 дітей віком до 15 років і яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на додаткову соціальну відпустку за цей період? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Оскільки статтею 19 Закону № 504 чітко не визначена сукупність декількох підстав для набуття права на додаткову соціальну відпустку тривалістю понад 10 календарних днів, то, відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 21 липня 2010 року № 215/13/116-10 «Про додаткову соціальну відпустку» проведена правова експертиза цього питання, в результаті якої визнано правомірним вважати кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, окремою підставою.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад тривалість щорічної відпустки, передбаченої статтями 6, 7 і 8 Закону № 504, а також понад тривалість щорічних відпусток, установлених іншими законами та нормативно-правовими актами, й переносяться на інший період або продовжуються в порядку, визначеному статтею 11 Закону № 504.

Період, за який надається відпустка, — календарний рік, а не робочий рік. Це відрізняє її від щорічних відпусток. Право на таку відпустку повної тривалості в такому разі виникає незалежно від відпрацьованого часу, з 1 січня нового року. Якщо нею не скористатися, то з кожного 1 січня вона накопичується.

Чи можна надати працівникові — батьку, який має 4 дітей віком до 15 років, одна з яких є особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, додаткову соціальну відпустку за 2 підставами? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Проте скористатися додатковою соціальною відпусткою може тільки один із батьків. Хто саме – вони обирають самостійно.

Так, роботодавцеві має бути наданий будь-який належним чином оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що другому з батьків дітей не надавалася така соціальна відпустка.

Таким документом є довідка з місця роботи другого з батьків, у якій зазначено, що працівник не використовував додаткову відпустку. Але якщо працівник таку довідку не може надати з об’єктивних причин (другий з подружжя є безробітним, приватним підприємцем тощо), то відповідними документами можуть стати:

  • копія трудової книжки;
  • витяг із електронної трудової книжки з порталу електронних послуг ПФУ;
  • дані про трудовий та страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування ПФУ;
  • довідка з центру зайнятості;
  • довідка про зайняття підприємницькою діяльністю тощо (роз’яснення Мінекономіки у листах від 01 липня 2021 року № 4712-06/34401-07, від 10 серпня 2021 року № 4712-06/40797-07 та від 10 серпня 2021 року № 4712-06/40796-07).

КАДРОВА ЗАДАЧА. Про довідку для соціальної відпустки — відеороз’яснення від експерта проєктів «КАДРОВИК.UA»

Додаткова соціальна відпустка на частини не ділиться, тобто одразу надаються всі 10 календарних днів. Виняток — особи, які мають одразу дві підстави на надання такої відпустки. Тоді вони можуть її поділити на 10 + 7 (лист Мінсоцполітики від 12 травня 2015 року № 256/13/116-15).

Отримувач відпустки не обов’язково тепер має працювати. Це значить, що зараз право на відпустку має, наприклад, жінка, яка взагалі впродовж року жодного дня не працювала, наприклад, перебувала в декретній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Також мати, яка перебуває у такій декретній відпустці, може передати право на відпустку на дітей батькові.

Зверніть увагу! У цих нормах ідеться не про чоловіка і дружину, а про матір й батька, тобто батьки не обов’язково мають перебувати в шлюбі. Якщо в дитячу відпустку йде батько, то мати втрачає за відповідний рік право на неї.

Порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Також зазначимо, що законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, котрі мають дітей. Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки, згідно зі статтею 24 Закону № 504.

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

КАДРОВА ЗАДАЧА. Про додаткову відпустку на дітей — відеороз’яснення від експерта проєктів «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Виплати з відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання: хто може отримати?
Відповідно до статті 29 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...