Продовження й перенесення відпустки


Усі працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку за місцем роботи. Хоча відпочинок і планують заздалегідь, проте, на жаль, життя сповнене несподіванок, і не завжди приємних. Скажімо, під час відпустки можна захворіти або можуть виникнути непередбачувані ситуації на роботі, для вирішення яких працівника буде відкликано з відпочинку. Що треба знати працівникові й роботодавцю у разі продовження або перенесення відпустки, читайте далі.

Про поділ відпустки на частини та відкликання з відпустки — у статті «Поділ відпустки на частини, перенесення й відкликання з відпустки», журналу «Секретар-референт» № 5-6, 2014

У разі хвороби працівника під час його відпустки, виникнення непередбачуваних ситуацій на виробництві, а також інших причин у трудовому законодавстві передбачено продовження або перенесення щорічної відпустки.

Продовження щорічної відпустки

Стаття 78 КЗпП передбачає, що дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, не включають до щорічних відпусток. На це є цілком логічне пояснення: відпустка надається працівникові для відпочинку, а хворобу ніяк не можна назвати відпочинком. Тому якщо під час перебування у відпустці працівник захворіє, відпустка підлягає продовженню на число днів непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону № 504). У разі продовження відпустки на число днів непрацездатності відпустка для працівника продовжується без перерви.

Тимчасову непрацездатність працівника має бути підтверджено листком непрацездатності (п. 1.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455; далі — Інструкція № 455). Сам листок непрацездатності повинен відповідати затвердженій формі й бути заповненим відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.

Приклад 1

Працівникові надано щорічну відпустку з 28 липня по 10 серпня 2014 року на 14 календарних днів. Під час відпустки працівник захворів і йому було видано листок непрацездатності з 4 по 8 серпня 2014 року.

Якби працівник у відпустці не захворів, то він би мав стати до роботи 11 серпня. Та оскільки під час захворювання працівника його відпустка підлягає продовженню на число днів непрацездатності, то в цьому разі відпустку має бути продовжено на п’ять календарних днів. Отже, працівникові слід стати до роботи 16 серпня 2014 року. Якщо на підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень, то працівник повинен стати до роботи 18 серпня 2014 року.

Буває так, що працівник, знаючи про правило продовження відпустки на дні непрацездатності, самостійно її продовжує, не попереджаючи адміністрацію підприємства про причину затримки виходу з відпустки. Так, згідно з пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП не можна вважати це прогулом і звільнити такого працівника, якщо він надасть листок непрацездатності, чим підтвердить свою відсутність на роботі з поважних причин. Якщо ж працівник у відпустці захворів, але оформити листок непрацездатності не мав змоги й адміністрація вирішить його не звільняти, то ці дні працівникові доведеться оформити як відпустку за власний рахунок, про що він має написати відповідну заяву.

Щоб уникнути подібних непорозумінь, адміністрації підприємства слід доводити до відома всіх працівників, що, оформивши листок непрацездатності у відпустці, працівник повинен повідомити про це роботодавця до закінчення щорічної відпустки. Працівникові достатньо зателефонувати на роботу й повідомити про причину затримки, а вийшовши на роботу, подати документ, що її підтверджує. Адміністрація підприємства повинна видати в цьому разі наказ у довільній формі про продовження відпустки (додаток 1). Такий наказ не є обов’язковим, якщо на підприємстві складають графік відпусток. За відсутності наказу в графіку відпусток у розділі «Примітки» слід зробити відмітку про продовження відпустки із зазначенням дати й підстави для її продовження (зокрема, зазначають реквізити листка непрацездатності).

Дещо інша ситуація з продовженням відпустки, якщо працівник у період щорічної відпустки доглядав за хворою дитиною.

Приклад 2

Працівниці надано щорічну відпустку з 1 по 17 вересня 2014 року. Під час відпустки захворіла її п’ятирічна дитина і продовжувала хворіти до 23 вересня 2014 року включно.

У пункті 3.11 Інструкції № 455 зазначено: якщо мати або інша особа, що працює, доглядає за хворою дитиною, перебуваючи в щорічній (основній чи додатковій) відпустці, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати (інша особа, що працює) стає до роботи. Виходить, що листок непрацездатності працівниці має бути видано з 18 вересня (дня, коли працівниці слід вийти на роботу) по 23 вересня 2014 року включно. Стати до роботи працівниця повинна 24 вересня.

Отже, якщо працівник у період щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується.

Щорічна оплачувана відпустка продовжується, якщо під час такої відпустки працівника було залучено до виконання державних або громадських обов’язків. З цією метою передбачене законодавче звільнення працівника від основної роботи зі збереженням заробітної плати (п. 2 ч. 2 ст. 11 Закону № 504). Звісно, виконання таких обов’язків має бути підтверджено поданням відповідного документа (повістки, виклику), який буде підставою для продовження працівникові відпустки.

Щорічна оплачувана відпустка також продовжується, якщо настає строк відпустки у зв’язку з вагітністю й пологами, а також якщо щорічна оплачувана відпустка збігається за часом з додатковою відпусткою у зв’язку з навчанням (п. 3, 4 ч. 2 ст. 11 Закону № 504). Продовження щорічної оплачуваної відпустки на дні, які збіглися з днями відпустки у зв’язку з навчанням, цілком виправдане. Адже щорічну оплачувану відпустку призначено для відпочинку працівника, а відпустка у зв’язку з навчанням має інше цільове призначення — навчання, складання заліків та іспитів.

Перенесення щорічної відпустки

Слід зазначити, що у випадках, перелічених у частині другій статті 11 Закону № 504, відпустка не обов’язково повинна тільки продовжуватися. Її може бути також перенесено на інший строк, що визначається з урахуванням побажань працівника. Це означає, що в цих випадках «дні збігу» не повинні зникнути.

Але хто вирішує, продовжити чи перенести відпустку? Вирішує сам працівник, а роботодавець має взяти до уваги його побажання. Якщо працівник бажає продовжити відпустку, то вона продовжується без перерви. Якщо ж працівник бажає частину відпустки, що залишилася, перенести на інший час і роботодавець з цим згоден, то цю частину відпустки працівник повинен використати не пізніше 12 місяців після закінчення того робочого року, за який вона надавалася (ч. 2 ст. 12 Закону № 504/96). Що ж до строку надання невикористаної частини відпустки, то право її визначення надається роботодавцеві з урахуванням виробничих інтересів та інтересів працівника. Якщо ж працівник збирається використати частину відпустки, що залишилася, видається звичайний наказ на чергову відпустку.

Якщо працівник захворів до початку відпустки, то за узгодженням з роботодавцем відпустку може бути перенесено на інший строк. Щорічну оплачувану відпустку обов’язково має бути перенесено на вимогу працівника на інший період, якщо працівника було попереджено про час початку відпустки менш як за два тижні до її початку або працівникові своєчасно не було здійснено оплату за час такої відпустки (ч. 1 ст. 11 Закону № 504).

У виняткових випадках, коли надання відпустки працівникові в раніше обумовлений період може негативно відобразитися на нормальній роботі підприємства, допускається за згодою працівника перенесення відпустки на інший період. При цьому частину відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів має бути використано в поточному робочому році (ч. 3 ст. 11 Закону № 504). Згоду працівника на перенесення відпустки за ініціативою роботодавця оформлюють письмово (додаток 2).

Як підказує логіка, згода на перенесення відпустки має бути одержана до видання наказу про перенесення відпустки та може відображатися безпосередньо в самому наказі. У наказі робиться відмітка про те, що працівник з ним ознайомлений.

Заборонено не надавати щорічної оплачуваної відпустки протягом двох років поспіль,
а також не надавати щорічної оплачуваної відпустки протягом робочого року
працівникам віком до 18 років і працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими
та (або) важкими умовами праці (ч. 5 ст. 11 Закону № 504)

Додаток 1

Зразок наказу про продовження відпустки

Завантажити документ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТВІЙ ШАНС»

НАКАЗ

08.08.2014

Київ

№ 17-к

Продовжити строк відпустки менеджера систем якості Петренка Романа Івановича на 5 днів — з 11 по 15 серпня (включно) 2014 року у зв’язку з хворобою.

Підстава: листок непрацездатності серія АВО № 489434.

Директор

Нагорний

Л. А. Нагорний

З наказом ознайомлений

Петренко

І. І. Петренко (18.08.2014)

Повернутися до тексту

Додаток 2

Зразок наказу про згоду на перенесення відпустки

Завантажити документ

   

Директору ТОВ «Твій шанс»
Нагорному Л. А.
менеджера систем якості
Петренка Р. І.

Заява

Я, Петренко Роман Іванович, даю згоду на перенесення початку моєї щорічної відпустки з 9 червня 2014 року на 1 вересня 2014 року.

05.06.2014

Петренко

І. І. Петренко

Повернутися до тексту

Джерело: журнал «Діловодство та документообіг»

Руслан Ісаєв,
консультант із захисту соціально-трудових прав

Матеріали до теми


Нормативно-правові акти окупаційних сил не є правомірними
Нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і нікчемність цих актів ...
Як пережити спустошення після втрати та новин про війну
Андрій Козінчук — військовий психолог та ветеран АТО ділиться порадами, як українцям переживати страшний біль від новин 👇 Як взагалі ...
Люди, які змінюють місце проживання у зв’язку з воєнними діями, є ВПО та мають право на БВПД
Люди, які зараз змінюють місце проживання у зв’язку з воєнними діями, є внутрішньо переміщеними особами. Це стосується людей, які після ...
Відповіді на запитання щодо дії окремих положень Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Звертаємо увагу, що дія Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ...