...
Реєструйся

Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці


У СТАТТІ:

 1. Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт?
 2. На який термін можна встановити розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт працівникові?
 3. Як проводиться оплата праці за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

Законодавче підґрунтя

Згідно зі статтею 29 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб проінформувати його, зокрема, про трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків).

Однак під час трудової діяльності у зв’язку з виробничою необхідністю може виникнути потреба в покладенні додаткових, порівняно з обумовленими у трудовому договорі, обов’язків на працівника.

 

Одним із видів покладення додаткових обов’язків на працівників є розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Ці види додаткової роботи не регламентуються чинним законодавством України. Натомість деякі питання, що стосуються розширення зони обслуговування і збільшення обсягу робіт, регулюються:

 • постановою Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 року № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» (далі — Постанова № 1145);
 • Інструкцією про порядок та умови суміщення професій (посад), затвердженою постановою Держкомпраці СРСР, Мінфіну СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 14 травня 1982 року № 53-ВЛ (далі — Інструкція № 53).

Наведені нормативні документи продовжують бути чинними відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» як такі, що не суперечать Конституції і законам України.

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Пункт 1 Інструкції № 53

 • Розширення зони обслуговування
 • Збільшення обсягу виконуваних робіт

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ

 • Виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією самою професією або посадою
 • Такі додаткові обов’язки працівник повинен виконувати в межах свого робочого часу

 

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваної роботи є для працівника зміною істотних умов праці і можливе тільки за його згодою та з урахуванням вимог частини третьої статті 32 КЗпП.

Відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП, про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Проте у період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються згідно із Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136).

Відповідно до частини другої статті 3 Закону № 2136, повідомлення працівника про зміну істотних умов праці здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Якщо ж працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Пунктом 1 Інструкції № 53 також визначено, що покладання додаткового обсягу робіт на працівника, у т. ч. і розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, дозволяється, якщо це економічно виправдано та не призводить до погіршення роботи за основною посадою.

СУМІСНИЦТВО: НОВІТНІ РЕАЛІЇ спецвипуск № 1, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA»

Увага! Чим такий спосіб виконання додаткових обов’язків відрізняється від суміщення професій (посад)?

При розширенні зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт працівник виконує додаткові функції за однією й тією самою професією (посадою).

А от суміщення професій (посад) передбачає виконання додаткового обсягу робіт за різними професіями або на різних посадах, передбачених штатним розписом.

У всьому іншому обидва ці способи покладання на працівника додаткових обов’язків ідентичні.

 

Запитання та відповіді: коментар експерта

 1. Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт?

Відповідно до пункту 3 Інструкції № 53, покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт оформлюється відповідним наказом керівника підприємства.

 1. Чи потрібно надсилати повідомлення до Державної податкової служби (далі — ДПС) у разі покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт?

Ні, не потрібно.

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт передбачає виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією самою професією або посадою. Окремий трудовий договір з працівником на виконання додаткових обов’язків не укладають, відповідно податкову службу не повідомляють.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

 1. Чи потрібно робити запис про розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт до трудової книжки працівника, якщо він виявить таке бажання?

Ні, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, яка регулює правила заповнення паперових трудових книжок, не передбачено внесення до трудової книжки запису про розширення зони обслуговування працівника або збільшення обсягу виконуваних робіт.


Далі у статті, зокрема:

 • На який термін можна встановити розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт працівникові?
 • На який термін може встановлюватися суміщення професій (посад) та як це пов’язано із розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу робіт
 • Оплата праці за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт
 • Кейси для кадровика:

— Працівник 1 обіймає посаду бухгалтера (1 штатна одиниця) і одночасно за внутрішнім сумісництвом обіймає аналогічну посаду (0,25 штатної одиниці).

— Наразі працівник 1 перебуває у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю 31 календарний день. У зв’язку з цим є виробнича необхідність покласти на інших працівників додаткові обов’язки на час відсутності працівника 1.

— На підприємстві працюють 4 працівники (працівник 2, працівник 3, працівник 4, працівник 5), які також обіймають посади бухгалтера (по 1 штатній одиниці) та на них можливо покласти виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 1.

— Як розділити між вищевказаними працівниками обов’язки тимчасово відсутнього працівника 1?

— Чи можна «надати» внутрішнє замісництво на 0,25 штатної одиниці працівникам 2, 3, 4 за виконання обов’язків працівника 1 за основним місцем роботи, а працівникові 5 внутрішнє замісництво на 0,5 штатної одиниці за виконання обов’язків працівника 1 за основним місцем роботи (0,25 штатних одиниць) і внутрішнім сумісництвом (0,25 штатної одиниці) за фактично відпрацьовані ними години?

 

Читати статтю повністю

 

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Чи беруться в розрахунок місяці роботи після призупинення трудового договору під час розрахунку «декретних» виплат?
СИТУАЦІЯ Із працівницею, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, призупинено дію трудового договору. Чи беруться в ...
Забезпечення середньої зарплати працівників на відповідному рівні — одна з підстав для віднесення підприємства до переліку критично важливих
Законом України  від 09 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (стаття 8) встановлено рівень мінімальної ...
Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»
Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, ...