...
Реєструйся

Торговельний персонал: як уникнути помилок у назвах посад працівників


Торгівля є найпоширенішим видом економічної діяльності, тому працівників різних професій сфери торгівлі можна зустріти майже в усіх населених пунктах України. Відповідними кадровими питаннями щодо їх роботи як у супермаркетах і торгових мережах, так і в невеликих крамницях або на ринку займається велика кількість кадровиків торговельних підприємств, керівників малого бізнесу (приватних підприємств) та/або їх бухгалтерів чи секретарів, на яких покладено питання кадрової діяльності на малих підприємствах, де часто відсутні окремі кадрові служби.

Основні професії у сфері торгівлі, які передбачені Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) і які слід застосовувати під час оформлення кадрової документації, умовно можна розподілити на професійні групи керівників, фахівців, технічних службовців і робітників.

Замовляйте РОЗРОБЛЕННЯ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Експерти КАДРОВИК.UA допоможуть у складанні й упровадженні посадових і робочих інструкцій, бланків кадровика, реєстраційних форм, шаблонів документів

На сьогодні для керівників сфери торгівлі у КП передбачено такі основні назви посад:

 • 1224 — Завідувач підприємства роздрібної торгівлі;
  Завідувач ринку;
  Завідувач секції;
 • 1314 — Директор (керівник) малої торговельної фірми;
  Керуючий магазином;
 • 1451 — Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами;
 • 1452 — Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі;
 • 1453 — Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами;
 • 1453.1 — Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті;
 • 1453.2 — Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • 1454 — Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • 1475.4 — Менеджер (управитель) з постачання;
  Менеджер (управитель) із збуту.

Нижче наведено кваліфікаційні вимоги та обов’язки до посади «Менеджер у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами».

Зразки документівПосадові інструкціїРобочі інструкції
Для довідок: 0 (800) 219-977

МЕНЕДЖЕР У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

(кваліфікаційна характеристика не опублікована)
Завдання та обов’язки (серед іншого)

Здійснює організацію, планування та координацію діяльності точок роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, спрямовану на збільшення обсягів реалізованих товарів, скорочення строків та коштів на ведення торгових операцій, удосконалення якості обслуговування покупців.

Готує заявки на поставку товарів зі складу на різні точки роздрібної торгівлі, контролює ритмічність їх надходження та відповідність поданим заявкам. Забезпечує раціональне використання торговельної площі в точках роздрібної торгівлі.

Вживає заходів щодо прискорення обігу товарів у точках роздрібної торгівлі, усунення товарних втрат. Здійснює управління персоналом точок роздрібної торгівлі, чітко розподіляє завдання, обов’язки та відповідальність між різними його категоріями, оцінює його роботу, сприяє підвищенню його кваліфікаційного рівня. Забезпечує працівників точок роздрібної торгівлі форменим (згідно з відповідними стандартами) та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам.

Забезпечує розміщення працівників на різних дільницях роботи та точках роздрібної торгівлі з урахуванням раціонального розподілу праці, їх кваліфікації та психофізіологічних особливостей; створює сприятливі умови для виявлення їх творчої ініціативи, досягнення високих результатів роботи та підвищення продуктивності праці. Забезпечує належне ставлення персоналу точок роздрібної торгівлі до покупців товару відповідно до чинних стандартів, правильність розрахунків з ними, а також здійснює моніторинг задоволення покупців обслуговуванням та асортиментом товару.

Розробляє проєкти посадових (робочих) інструкцій працівників точок роздрібної торгівлі та подає їх проєкти на затвердження приватному підприємцю. Оперативно розглядає скарги покупців, вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників точок роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

Здійснює маркетингові дослідження, організовує вивчення попиту покупців на різні групи товарів та їх окремі марки, визначає діючі тенденції в цій області, потенційні обсяги товару, що можуть бути реалізовані через точки роздрібної торгівлі, а також наслідки торгових операцій основних конкурентів для діяльності точок роздрібної торгівлі. Забезпечує у взаємодії з іншими відповідними працівниками наявність у точках роздрібної торгівлі необхідної кількості та асортименту товару, контролює умови його зберігання та вживає заходів щодо недопущення продажу товару, в яких закінчився термін реалізації.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Контролює наявність у точках роздрібної торгівлі сертифікатів якості та інших необхідних документів для різних груп і партій товару. Веде обліково-звітну, статистичну та іншу встановлену документацію, контролює складання звітності та своєчасне її подання працівниками точок роздрібної торгівлі. Забезпечує та контролює зберігання працівниками точок роздрібної торгівлі комерційної таємниці відповідно до Положення про комерційну таємницю.

Контролює умови для зберігання та належної інкасації грошових коштів, що надходять від реалізації товару. Забезпечує в точках роздрібної торгівлі наявність необхідного торгового та технологічного обладнання відповідно до рекомендованих норм та вимог щодо безпеки праці, захисту навколишнього середовища; контролює його справність та дотримання персоналом точок роздрібної торгівлі правил його експлуатації. Контролює викладку та розміщення товару в точках роздрібної торгівлі відповідно до основ мерчандайзингу, а також наявність у рекомендованих місцях рекламних матеріалів щодо товарів, які реалізуються.

Оцінює ефективність трудової діяльності працівників точок роздрібної торгівлі та готує подання щодо їх матеріального та морального заохочення. Контролює санітарно-технічний стан торговельних приміщень відповідно до вимог санітарних норм і правил, впорядкованість і чистоту прилеглої території, додержання працівниками точок роздрібної торгівлі правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку (в разі потреби) медичного огляду.

Кваліфікаційні вимоги

Другий (магістерський) рівень вищої освіти напряму підготовки (галузі знань) «Менеджмент». Без вимог до стажу роботи. Або другий (магістерський) рівень вищої освіти інших напрямів підготовки (галузей знань), стаж роботи за фахом у відповідних сферах діяльності — не менше 2 років та післядипломна освіта з напряму підготовки «Менеджмент».

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Кадровикам не слід забувати, що посади «менеджерського» спрямування відповідно до норм національної системи професійної класифікації є посадами керівників. Тому застосовувати такі посади та приймати на роботу працівників для виконання обов’язків різних менеджерів можна за умови, що ці працівники здійснюватимуть керівні повноваження стосовно інших працівників (тобто матимуть підлеглих працівників).

 

Зверніть увагу! У КП не передбачено такої професійної назви роботи, як «Менеджер з продажу», яка часто використовується на практиці. Але якщо взяти до уваги посадові обов’язки, які найчастіше виконують «менеджери з продажу», то вони найбільше відповідають кваліфікаційній характеристиці «Менеджера (управителя) зі збуту». Відповідно замість назви посади в кадрових документах «Менеджер з продажу» слід використовувати назву посади «Менеджер зі збуту».

Читати статтю повністю

Далі у статті:

 • Чи можна назвати продавця реалізатором?
 • Які помилки трапляються найчастіше?
 • Основні назви посад для професій фахівців у сфері торгівлі
 • Адміністратор залу: деякі завдання та обов’язки
 • Основні назви посад для професій робітників сфери торгівлі

Вас може зацікавити:

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Чи можна атестацію за посадою вихователя врахувати для посади дефектолога?
Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників присвоюються відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників від 09 вересня 2022 року № 805 (далі — ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...