...
Реєструйся

Ведення протоколу засідання експертної комісії та оформлення витягу з нього


Протокол засідання експертної комісії установи, організації, підприємства, будь-якої іншої юридичної особи (далі — юридична особа) веде секретар цього органу безпосередньо під час засідання. Після засідання протягом певного строку, визначеного у положенні про експертну комісію (зазвичай у п’ятиденний строк), секретар уточнює протокол, звіряє з письмовими та/чи аудіовізуальними записами, редагує й оформлює належним чином.

Якщо в юридичній особі документування управлінської інформації здійснюється в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, протокол засідання експертної комісії може бути оформлений як електронний документ. Утім з цього електронного протоколу, згідно з чинним законодавством, обов’язково має бути виготовлена засвідчена паперова копія. Адже цей документ має довготривалий строк зберігання.

У разі потреби секретар виготовляє з остаточного варіанту протоколу, підписаного головою засідання та затвердженого керівником юридичної особи, необхідну кількість витягів. Протокол засідання і витяг з нього мають певні особливості та відмінності в оформленні.

Читайте також: Які питання потребують скликання засідання експертної комісії

 

Складення і оформлення протоколу

Під час оформлення протоколу, зокрема визначення складу та місця розташування його реквізитів, слід керуватися Національним стандартом України ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», затвердженим наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01 липня 2020 року № 144 (далі — ДСТУ 4163:2020). При цьому слід зауважити, що ДСТУ 4163:2020 надає лише загальні рекомендації до оформлення усієї організаційно-розпорядчої документації, не виокремлюючи конкретних видів документів. До того ж цей стандарт не містить зразка оформлення протоколу.

Читайте також: Змінюємо запис в трудовій книжці: хто це може зробити і на яких підставах

Про зразок протоколу засідання експертної комісії

Зразок протоколу засідання експертної комісії (будь-якого іншого дорадчого органу) або принаймні шаблон цього документа має додаватися до індивідуальної інструкції з діловодства юридичної особи або міститися у збірнику (альбомі) уніфікованих (типових) форм документів юридичної особи, розроблення якого можна замовити у фахівців з діловодства й архівної справи. Такий збірник (альбом) дуже корисний для документаційної діяльності юридичної особи, адже він забезпечує якісну підготовку документів та скорочує робочий час працівників на виконання подібних завдань.

Оформлення і реквізити протоколу

Протокол може бути оформлений на:

 • загальному бланку юридичної особи;
 • спеціальному бланку протоколу (за наявності такого бланку);
 • стандартних аркушах паперу формату А4 (210 мм × 297 мм) з обов’язковим відтворенням реквізитів, установлених ДСТУ 4163:2020,а саме:

— зображення Державного Герба України чи емблеми юридичної особи або ж торговельної марки (знака для товарів і послуг);

— найменування юридичної особи вищого рівня (за наявності);

— найменування юридичної особи;

— назва виду документа (ПРОТОКОЛ);

— дата документа;

— реєстраційний індекс документа;

— місце складення документа;

Читайте також: Чи потрібно директору підприємства, який виконує обов’язки касира, отримати додатковий кваліфікований електронний підпис?

— гриф затвердження документа;

— заголовок до тексту документа (Засідання експертної комісії);

— текст документа;

— підпис;

— відбиток печатки на грифі затвердження;

— відмітка про наявність примірника з паперовим (електронним) носієм інформації.

Датою протоколу є дата проведення засідання, а не дата остаточного оформлення чи підписання протоколу. Якщо засідання тривало кілька днів, то через тире зазначають дати першого і останнього днів цього заходу, наприклад:

31.08 — 01.09.2023.

 

Реєстраційним індексом протоколу є порядковий номер засідання у межах календарного року. Наприклад, якщо засідання експертної комісії проводяться щоквартально, то за рік буде підготовлено чотири протоколи, які будуть мати відповідні реєстраційні індекси від № 1 до № 4. Нагадаємо, що протоколи засідань різних колегіальних, дорадчих чи інших органів (комісій, рад тощо) реєструють, формують у справи і зберігають окремо. Справа з протоколами експертної комісії повинна мати такий заголовок, наприклад:

«Протоколи засідань експертної комісії за 2023 рік».

 

Місцем складення протоколу є безпосередньо населений пункт (місто, село, селище), де було проведено засідання, а не адреса, за якою зареєстровано юридичну особу.

Пам’ятка про інструкцію з діловодства та основні етапи її розроблення — читайте в журналі «Діловодство»

Заголовок до тексту протоколу має відображати вид заходу (засідання) і найменування дорадчого органу в родовому відмінку (експертної комісії), та логічно поєднуватися з назвою виду документа, наприклад:

Ведення протоколу засідання експертної комісії та оформлення витягу з нього

Текст протоколу складається із вступної та основної частин.

У вступній частині зазначають прізвища та власні імена голови, секретаря, присутніх постійних членів засідання і запрошених осіб (за наявності), а також порядок денний так:

Ведення протоколу засідання експертної комісії та оформлення витягу з нього

 

Читати статтю повністю

Далі у статті:

 • Зразок протоколу засідання експертної комісії
 • Оформлення «порядку денного» у протоколі
 • Вимоги до оформлення «основної частини протоколу»
 • Про підписання протоколу
 • Виготовлення витягу з протоколу
 • Приклад оформлення відмітки про засвідчення витягу
 • Відмінності між протоколом і витягом з нього
 • Зразок витягу з протоколу засідання експертної комісії

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «Діловодство»


Електронна версія журналу «Діловодство»

 • документаційні процеси
 • ведення журналів реєстрації
 • зразки документів
 • складання й оформлення службових документів
 • особливості роботи архіву на підприємстві
 • функціонування системи електронного документообігу
 • прості форми подання інформації (таблиці, схеми, алгоритми тощо)
 • юридичні консультації щодо документування господарських процесів

0 (800)219-977
podpiska@mediapro.ua
e.dilovodstvo.com

Олена Загорецька
Олена Загорецька
старший науковий співробітник відділу архівознавства і документознавства Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України

Матеріали до теми


Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...
Алгоритм подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування
Роботодавці подають трудові книжки працівників на оцифрування на порталі portal.pfu.gov.ua Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права ...