...
Реєструйся

Відеоспостереження на підприємстві: як назвати професію


Запитання

  1. Які професійні назви робіт пов’язані з роботою із системами відеоспостереження?
  2. Чи потрібно розробляти посадову (робочу) інструкцію для працівника, який здійснюватиме відеоспостереження?
  3. Хто на підприємстві може виконувати обов’язки з ведення відеоспостереження?

 

На сьогодні Національний класифікатор України ДК 003:2020 «Класифікатор професій» (далі — КП) не містить вузькоспеціалізованої професійної назви роботи, яка була б пов’язана саме з роботою із системами відеоспостереження, але містить деякі більш узагальнені професійні назви робіт, які дотичні до такої діяльності (таблиця 1).

Крім того, згідно з приміткою 2 Додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в КП чи у відповідних законодавчо-правових актах, наприклад:

  • «Оператор технічних засобів контролю на безпеку (системи відеоспостереження)» (код КП — 4133);
  • «Черговий пульта пункту відеоспостереження» (код — КП 4222).

Слід додати, що крім зазначених «вузькоспеціалізованих» працівників, що працюють із відповідними системами відеоспостереження, з ними можуть працювати й працівники охоронних служб більш широкого профілю, у т. ч. охоронники, сторожі тощо (таблиця 2).

Наприклад, від того способу, в який вони виконують свої обов’язки з охорони, у світовій практиці охоронників часто розподіляють на «статичних» і «мобільних»:

  • «мобільні» охоронники виконують свої обов’язки, пересуваючись пішки або на транспортних засобах певним маршрутом у межах визначеної географічної зони, тобто шляхом патрулювання;
  • «статичні» охоронники зазвичай виконують свої обов’язки з охорони певного майна на обмеженому в просторі робочому місці (яке часто називають постом) упродовж часового періоду. Як правило, такі охоронники зі свого «статичного» робочого місця здійснюють спостереження за майном та його оточенням, проводять моніторинг подій навколо нього, для чого вони часто використовують зокрема і спеціальне обладнання для відеоспостереження.

Також слід зазначити, що якщо до штатного розпису підприємства, установи, організації (далі — підприємство) вводиться окрема посада (професія) працівника, який буде здійснювати відеоспостереження, для нього має бути розроблена та затверджена відповідна посадова або робоча інструкція. Слід зауважити, що посадові (робочі) інструкції для усіх працівників розробляють і затверджують на основі відповідних кваліфікаційних характеристик, що містяться у доречних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). Якщо ж для певної професії (посади) кваліфікаційна характеристика ще не затверджена, то для розроблення відповідної посадової інструкції можна скористатися кваліфікаційною характеристикою іншої спорідненої професії (посади) та/або відповідними іншими документами та робочими матеріалами.

Наприклад, для «Чергового пульта (пункт централізованого спостереження)» кваліфікаційну характеристику ще не затверджено, але є її проєкт, який свого часу було розроблено Департаментом Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України. Водночас для «Оператора технічних засобів контролю на безпеку» затверджено аж 2 кваліфікаційні характеристики для окремих сфер діяльності, які містяться в окремих галузевих випусках ДКХП:

  • Випуск 68 «Авіаційний транспорт» ДКХП, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2002 року № 488;
  • Випуск 99 «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації» ДКХП, затверджений наказом Всеукраїнської організації Українського союзу промисловців і підприємців від 3 жовтня 2011 року № 99 (таблиця 3).

Також слід зазначити, що основні вимоги до посадових інструкцій та порядку їх розроблення містяться у Загальних положеннях ДКХП, які були затвердженні разом із Розділом 1  «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП (далі — Розділ 1 Випуску 1 ДКХП) наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (також у Випуску 1 ДКХП містяться кваліфікаційні характеристики охоронника, сторожа, контролера на контрольно-пропускному пункті).

Зокрема, у пункті 6 Загальних положень ДКХП зазначається, що у ДКХП визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, виходячи із встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці. Конкретний же перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі ДКХП роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства.

Також, якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Наприклад, якщо у кваліфікаційній характеристиці оператора технічних засобів контролю на безпеку передбачені обов’язки, які не виконуються на практиці відповідним працівником, то їх можна не згадувати у посадовій інструкції. Також у посадовій інструкції слід конкретизувати відповідні обов’язки, які виписані у кваліфікаційній характеристиці більш узагальнено, та/або врахувати специфіку діяльності відповідного конкретного працівника (додаток).

Якщо ж ідеться про робочу інструкцію охоронника (оскільки охоронники належать до професійної групи «робітники» для них складаються не посадові, а робочі інструкції), то у разі відсутності у його кваліфікаційній характеристиці обов’язків щодо роботи із системами відеоспостереження, до його робочої інструкції можна додати зазначені обов’язки.

____________________

1 Залежно від специфіки діяльності конкретного підприємства та його організаційно-штатної структури ця посадова інструкція може бути доповнена й іншими доцільними пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших доречних працівників підприємства відповідної кваліфікації та напряму роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції.

Ця стаття є частиною Живого журналу «КАДРОВИК.UA» № 5. Оформити передплату на журнал із подарунками на 2023 рік можна за посиланням.

Новинка! Реєструйтеся на вебінар «Оголошення про вакансію та відмова в прийнятті на роботу». Передплатникам журналу «КАДРОВИК.UA» участь у вебінарі БЕЗКОШТОВНА.

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
«Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» — ще одна нова професія В Україні
Відомості щодо професійного стандарту «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» внесено до Реєстру кваліфікацій. Про це повідомив заступник ...
Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...