Реєструйся

Відсторонення від роботи: що воно означає та коли його можна застосовувати?


Під час прийняття на роботу для працівника проводять потрібні інструктажі, вступні бесіди, ознайомлюють його з трудовими обов’язками. Згідно зі статтею 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники зобов’язані працювати чесно й сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

На якість виконання працівником своїх трудових обов’язків може впливати:

 • загальний стан працівника;
 • його знання, уміння, навички, набутий досвід.

Інколи якість виконання роботи залежить й від інших чинників — проходження потрібного навчання, медичного огляду, що підтвердить здатність особи й надалі працювати.

Статтею 46 КЗпП передбачено відсторонення працівника від роботи у певних випадках.

Строк відсторонення від роботи визначає роботодавець. Законодавством не передбачено ні мінімальних, ні максимальних строків відсторонення — усе залежить від підстави застосування норм статті 46 КЗпП.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

 1. Відсторонення — це тимчасовий захід, якого роботодавець змушений ужити з метою уникнення негативних наслідків, що можуть настати у разі, коли працівник або група працівників продовжуватимуть виконувати трудові обов’язки.
 2. Відсторонити працівника від виконання трудових обов’язків має право роботодавець. У деяких випадках відсторонення відбувається на вимогу третьої сторони.
 3. Відсторонення не є звільненням з роботи, адже воно не пов’язане з припиненням трудового договору. Застосування такого заходу на практиці не передбачає проведення остаточних розрахунків з працівником чи здійснення будь-яких додаткових виплат.
 4. Відсторонення може застосовуватися як до одного працівника, так і до кількох працівників або ж до цілого структурного підрозділу тощо.
 5. Для оформлення відсторонення згоди працівника не потрібно.

 

Відсторонення працівника від роботи в установлених випадках дає змогу продовжувати забезпечувати підтримання трудової дисципліни, уникнути та запобігти виникненню травматизму в трудовому колективі. Статтею 153 КЗпП передбачено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) створюються безпечні й нешкідливі умови праці. При цьому забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця, крім випадків укладення між працівником та роботодавцем трудового договору про дистанційну роботу. На роботодавця покладається обов’язок проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної безпеки.

Отже, відсторонений від роботи працівник продовжує перебувати у трудових відносинах, але його правове становище змінюється.

 

Щодо правомірності відсторонення від роботи працівника, який не пройшов медичного огляду — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Які підстави та умови відсторонення працівника від роботи?

У частині першій статті 46 КЗпП визначено підстави, за яких допускається відсторонення роботодавцем працівників від роботи.

Підстави відсторонення працівників від роботи:

 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів;
 • відмова або ухилення від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
 • інші випадки, передбачені законодавством.

Читати статтю повністю

Далі у статті:

 • Як оформити відсторонення
 • Чи потрібно видавати наказ про допуск працівника до роботи після відсторонення
 • Зразок наказу про відсторонення працівника від роботи
 • Зразок наказу про допуск працівника до роботи
 • Чи зберігається за працівником заробітна плата у разі відсторонення від роботи?
 • Чи може працівник оскаржити незаконне відсторонення від роботи

Наталія Киріченко, фахівець з питань трудового законодавства та кадрового діловодства

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Підписання документів на вихідних: яким чином оформити таку роботу директора
СИТУАЦІЯ Директор підприємства має п’ятиденний графік і працює з понеділка по п’ятницю. У суботу чи неділю підписує документи електронним способом ...
Чи можливе відкриття листка непрацездатності по догляду за дитиною бабусі/дідусю?
Відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 ...
Оплачена роботодавцем участь працівника у семінарі вважається доходом такого працівника, отриманим у вигляді додаткового блага
ЗАПИТАННЯ Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності ...