Виплата заробітної плати за час відпустки


Працівнику терміново потрібно взяти відпустку для догляду за хворою матір’ю і він, погодивши її з керівником, пише заяву 21.05.2021 (п’ятниця) про надання частини щорічної основної відпустки поза графіком за сімейними обставинами з виплатою відпускних у найближчу виплату зарплати з 22.05.2021 (субота — за графіком робочий день). Але проблема в тому, що саме цього дня (21.05.2021) зранку вже було здійснено виплату авансу, а повідомив працівник про свою проблему ввечері. Чи не вважатимуть перевіряючі це порушенням? Адже найближча виплата саме сьогодні (21.05.2021) і ми мали її здійснити? Ми ж не можемо підтвердити, що за часом це сталося пізніше. Або краще видати наказ наступним робочим днем з дати написання (наприклад наказ від 24.05.2021, а відпустку надати з 22.05.2021)?

Згідно з частиною четвертою статті 115 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) та частиною першою статті 21 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Відповідно до параграфа 2 статті 7 Конвенції № 132 «Про оплачувані відпустки» (переглянута в 1970 році), ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 року № 2481-III, суми, що належать до виплати за час відпустки (частину), виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачене в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.

Ураховуючи положення зазначеної статті Конвенції та те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі потреби отримання щорічної відпустки (або її частини) у стислі терміни (у зв’язку із сімейними обставинами, станом здоров’я тощо) в заяві працівник може висловити своє бажання отримати заробітну плату за час відпустки в терміни, які він узгодив із роботодавцем. Тобто у заяві може бути написано: виплатити заробітну плату за час відпустки не тільки під час найближчої виплати заробітної плати, а і у конкретну дату, обумовлену між працівником та роботодавцем. При цьому працівникові слід роз’яснити, а роботодавцю розуміти під час написання такої заяви реальну можливість виплати заробітної плати саме у зазначену в заяві дату. То і є домовленість про дату виплати заробітної плати працівникові за час відпустки.

Якщо розбирати саме конкретний випадок, то у разі написання заяви про надання відпустки від 21 травня 2021 слід брати до уваги, що дата виплати заробітної плати — 21 число — встановлено у локальних актах роботодавця, тобто всі перерахування через банківські установи вже були зроблені заздалегідь. Ця ситуація не буде розглянута як порушення вимог частини четвертої статті 115 КЗпП, оскільки заява була датована датою заздалегідь передбаченої виплати, а не до цієї дати, наступна дата виплати — дата, зазначена локальних актах роботодавця як дата виплати заробітної плати за другу половину місяця.

При цьому слід зазначити, що видання наказу, датованого 25 травня 2021 року, про надання відпустки з 22 травня 2021 року буде неправомірним, оскільки дата наказу як розпорядчого документа має передувати даті факту викладеного в цьому наказі, тобто фактичній даті початку відпустки.

Вікторія Ліпчанська, шеф редактор журналу «КАДРОВИК.UA» 

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння: проєкт інструкції
На сайті Федерації професійних спілок України оприлюднено проєкт Інструкції про порядок виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, ...
Засвідчення копій та витягів службових документів
Порядок виготовлення, засвідчення та видавання копій документів визначається інструкцією з діловодства установи. Установа має право засвідчувати копії документів, що створюються ...