Виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння: проєкт інструкції


На сайті Федерації професійних спілок України оприлюднено проєкт Інструкції про порядок виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 7 частини першої статті 40, частини першої статті 46 Кодексу законів про працю України та визначає порядок виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння покладається на суб’єктів господарювання всіх форм власності шляхом документування підозри працівнику з метою профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам, у тому числі із смертельними наслідками, та забезпечення безпеки та здоров’я працівників.

Документування підозри працівнику здійснюється шляхом домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки, оформлення результатів цього обстеження уповноваженими представниками суб’єкта господарювання та працівника, які пройшли навчання відповідно до пункту 2.1 цієї Інструкції.

За рішенням суб’єкта господарювання результати документування підозри працівнику щодо його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння є підставою для відсторонення його від роботи.

 

Порядок навчання уповноважених представників суб’єкта господарювання та працівника

Уповноважені представники суб’єкта господарювання та працівника проходять навчання та перевірку знань з питань проведення домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки працівника з метою виявлення фактів його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння та оформлення результатів цього обстеження в порядку визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (зі змінами та доповненнями) (далі — Типове положення), у рамках навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб.

Навчально-тематичний план і програма навчання з питань проведення домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки працівника з метою виявлення фактів його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння та оформлення результатів цього обстеження розробляються Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (далі – ДУ «ННДІПБОП») спільно з визначеною науково-дослідною установою Міністерства охорони здоров’я України та затверджується Державною службою України з питань праці. Навчання проводиться з використанням сучасних видів навчання, в першу чергу, дистанційного, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем загальною тривалістю 18 (вісімнадцять) учбових годин. Подальше організаційно-методичне керівництво цим навчанням покладається на ДУ «ННДІПБОП».

 

Організація документування підозри працівнику

Результати домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки працівника оформлюються Актом про документування підозри працівнику щодо його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (далі — Акт) (додаток до Інструкції).

Процедура документування підозри працівнику щодо його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння здійснюється за ознаками, які вказані в Акті.

Фіксування ознак нетверезого стану працівника може здійснюватися уповноваженими представниками суб’єкта господарювання та працівника за допомогою технічних засобів.

Акт складається за умови залучення свідків у кількості не менше двох осіб у двох примірниках: один примірник надається працівнику, а другий примірник з підписом працівника залишається у суб’єкта господарювання та надається для ознайомлення керівнику.

У разі незгоди з результатами домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки, працівник має право за власні кошти впродовж двох годин з моменту складання Акту звернутися до закладу охорони здоров’я для проходження медичного обстеження.

У разі відсутності стану сп’яніння у працівника, зафіксованої медичним висновком закладу охорони здоров’я, суб’єкт господарювання відшкодовує працівнику вартість медичного огляду впродовж трьох робочих днів з дня надання оригіналів первинних бухгалтерських документів, які підтверджують факт оплати.

Редакція журналу «КАДРОВИК.UA»

Курс «Зміни законодавства: оптимізація трудових відносин»

Матеріали до теми


Штрафи за порушення вимог до реклами вакансій: який порядок їхньої сплати
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Ідеться про ...
Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Отримали таке запитання: «Точно про скорочення працівників потрібно попереджати за два місяці, а не за 10 днів?»
Звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників за цією процедурою є, напевно, найскладнішим. Додайте сюди особливості організації трудових ...