Як бути у ситуації, коли працівникові не можна встановити перерву для відпочинку і харчування?


Сторож працює у коледжі змінами. Установити перерву для відпочинку і харчування не можна. Як бути в такій ситуації?
Працівникові потрібно надати можливість приймати їжу протягом робочого часу.

Відповідно до статті 66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше 2 год. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватися, як правило, через 4 год. після початку роботи.

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймати їжу протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Отже, якщо за умовами праці працівник має бути постійно присутній на робочому місці, перерва для відпочинку і харчування не встановлюється. Такому працівникові потрібно надати можливість приймати їжу протягом робочого часу.

Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук

Більше запитань від читачів і передплатників та вичерпних відповідей на них від експертів — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 1, 2018, у рубриці «Запитайте фахівця».

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...