Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Як організувати громадські роботи тимчасового характеру на комунальному підприємстві?

Дата публікації: 20.02.2018

Ситуація

Осіб, які стоять на обліку в центрі зайнятості, приймають тимчасово (на 2 місяці) в комунальне підприємство для прибирання зупинок комунального транспорту.

Як оформити трудові відносини з такими працівниками?

Як правильно назвати посади таких працівників?

Рішення

Олена Сотнікова, заступник директора Ірпінського міського центру зайнятості

Одним із загальнодоступних видів тимчасової трудової діяльності громадян, що не потребує спеціальної кваліфікації, є оплачувані громадські роботи тимчасового характеру. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можна оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. До того ж, громадські роботи тимчасового характеру є засобом реалізації політики зайнятості населення, що може зняти соціальну напругу на ринку праці, сприяти соціально-економічному розвитку, а також забезпечити трудову адаптацію безробітних та забезпечити їх додатковим легальним доходом під час перебування на обліку в центрах зайнятості.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067) громадські роботи організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Категорії осіб, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру:

• зареєстровані безробітні;

• особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах як такі, що шукають роботу;

• працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 % передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

Згідно із частиною 6 статті 31 Закону № 5067 на осіб, які беруть участь у роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для отримання послуг для підбору робочої сили на тимчасові роботи, роботодавцеві потрібно подати до центру зайнятості, у якому він зареєстрований, звітність за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316.

Як заповнювати форму звітності № 3-ПН — читайте у журналі «Довідник кадровика» № 3, 2017.

Відповідно до пункту 5 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з особами, які беруть участь у громадських роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, і у триденний строк інформує про це центр зайнятості. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, при влаштуванні на роботу (в тому числі на тимчасову) працівники зобов’язані подавати роботодавцю трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Водночас згідно із пунктом 3 частини 1 статті 44 Закону № 5067 зареєстровані безробітні мають право на збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів), зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах.

Перерви в громадських роботах тимчасового характеру тривалістю не більше 8 год на місяць, що надаються з урахуванням часу на проїзд зареєстрованим безробітним для відвідування територіальних органів з метою пошуку роботи, а у разі наявності пропозицій щодо підходящої роботи — для відвідування роботодавців, підлягають оплаті за рахунок коштів, передбачених для фінансування організації таких робіт.

Повну версію статті читайте у журналі «Довідник кадровика КАДРОВИК.UA» «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 4, 2018.

Олена Сотнікова, заступник директора Ірпінського міського центру зайнятості

Олександр Носіков, провідн. н. с. НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, к. соціол. н.

Джерело: журнал «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації