Передплати журнал

Запитання гарячої лінії журналу «Довідник кадровика»


Чи може батько оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо дружина (мати) — підприємець?

Частиною першою статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) і частиною третьою статті 179 КЗпП передбачено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до частини третьої статті 18 Закону № 504 та частини сьомої статті 179 КЗпП зазначена відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Згідно зі статтею 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону № 504 особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку в установленому законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки й виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Отже, лише за умови надання відповідної довідки з місця роботи матері дитини батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, мають право отримати зазначену відпустку зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і допомоги в установленому законом порядку.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Отже, мати дитини як приватний підприємець не має права на відпустки, у т. ч. і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах. Відповідно батько дитини такого права теж не має.

Чи можна звільнити працівника, який тривалий час хворіє, за власним бажанням?

Відповідно до статті 38 КЗпП розірвання трудового договору з ініціативи працівника є звільненням за власним бажанням. Працівник, який уклав трудовий договір на невизначений строк, має право в будь-який час його розірвати, письмово попередивши роботодавця про звільнення за два тижні. У разі наявності поважних причин, зазначених у частині першій статті 38 КЗпП, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Обмежень чи заборони щодо звільнення за власним бажанням працівника, який тривалий час хворіє, нема.

Білоткач Галина Панасівна,
експерт з кадрових питань.

Більше запитань та відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика»«Кадри. Гарячі запитання кадровика», № 12, 2016

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини під час воєнного стану
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням ...
Надання додаткової оплачуваної відпустки за час простою державного службовця та/або за час перебування у відпустці без збереження заробітної плати: роз’яснення НАДС
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» ...