Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
%count допис / 0 нових
Palamarchuk1969...
6 березня, 2019 - 00:18
Слухачу, який 28.02.2019 року закінчив навчання в Національній академії державного управління при президентові України за денною формою за державним замовленням і отримав документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" надано відпустка на 30 календарних днів (п.32 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 255 від 1 квітня 2013 року). На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за денною формою за державним замовленням у Національній академії посада, яку вони займали до навчання (крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору та не є вакантною.(п.21 Положення) Разом з тим, відповідно до стаття 21Закону України про державну службу 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. 2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. 3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду. Запитання: 1).Чи має переважне право на зайняття посади державного службовця працівник, який закінчив Національну академію державного управління при Президентові України при проведенні конкурсу на посаду, яку він займав раніше? 2).Протягом якого часу він має бути призначений на дану посаду? Завчасно дякую!