Реєструйся

Зарахув. на посаду після закінчення навчання в Націон-й академії держ-го управління


Слухачу, який 28.02.2019 року закінчив навчання в Національній академії державного управління при президентові України за денною формою за державним замовленням і отримав документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” надано відпустка на 30 календарних днів (п.32 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 255 від 1 квітня 2013 року).
На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за денною формою за державним замовленням у Національній академії посада, яку вони займали до навчання (крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору та не є вакантною.(п.21 Положення)
Разом з тим, відповідно до стаття 21Закону України про державну службу
1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.
2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.
Запитання:
1).Чи має переважне право на зайняття посади державного службовця працівник, який закінчив Національну академію державного управління при Президентові України при проведенні конкурсу на посаду, яку він займав раніше?
2).Протягом якого часу він має бути призначений на дану посаду?
Завчасно дякую!

Матеріали до теми


Прийняття на роботу в період тимчасової непрацездатності
Ситуація Працівник звільнився за власним бажанням під час тимчасової непрацездатності. Чи можна прийняти його на роботу, якщо він ще перебуває ...
Чи можна прийняти на роботу працівника без документа про освіту?
Ситуація Під час прийняття на посаду секретаря працівник не подав документа про освіту, проте пообіцяв надати диплом, коли забере його ...
Держпраці відповіла, чи відрізняються правила оформлення працівників для юридичних осіб, фізичних осіб чи приватних підприємців (ФОП)
Порядок оформлення трудових відносин із найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Він включає три основні кроки: укладення трудового договору; ...
Чи зберігається місце за працівником, який не встиг приступити до роботи через воєнний стан: відповідь надає Держпраці
Наказ про прийняття працівника на роботу може бути скасований, якщо не було на те поважних причин. Коли ж причина поважна, ...