...
Реєструйся

Зарахування до стажу державної служби періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати: роз’яснення НАДС


Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889) Національне агентство України з питань державної служби (далі — НАДС) надало роз’яснення від 13 вересня 2022 року № 157 р/з «Щодо зарахування до стажу державної служби періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону № 889 і Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 (далі — Порядок № 229).

Згідно із частиною першою статті 46 Закону № 889 стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Частиною другою статті 46 Закону № 889 і пунктом 4 Порядку № 229 установлено, що до стажу державної служби зараховуються, зокрема:

  • час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону № 889;
  • період, коли державний службовець не працював із поважних причин, але залишився в трудових відносинах із державним органом.

Частиною другою статті 58 Закону № 889 визначено, що відпустки без збереження заробітної платити надаються державним службовцям відповідно до закону.

У зв’язку з набранням чинності 19 липня 2022 року Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», наразі частиною четвертою статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136) передбачено, що в період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в заяві, але не більше ніж 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки».

Враховуючи викладене, період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до частини четвертої статті 12 Закону № 2136, зараховується до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років і надання додаткової щорічної оплачуваної відпустки.

Окремо НАДС повідомляє, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Реєструйтеся на вебінар «Відпустки та робочий час працівників різних категорій підприємств».

Джерело: Національне агентство України з питань державної служби

Матеріали до теми


Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...