...
Реєструйся

Заводити нові особові справи й особові картки чи продовжувати старі: розгляд ситуації


10 лютого 2022 року працівники звільнилися з підприємства А і працевлаштувалися на підприємство Б. 13 лютого 2022 року вони були прийняті на підприємство А за сумісництвом. Чи заводити нові особові справи й особові картки за формою № П-2 на цих працівників, чи продовжувати старі?

Висновок: Заводити нові.

 

Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях за умови, що на основному місці роботи йому не встановлено обмеження на таку роботу законодавством чи колективним договором, умовами трудового договору, що є для працівника основним.

Процедура прийняття на роботу за сумісництвом, зокрема на іншому підприємстві, в установі, організації, відрізняється від процедури прийняття на основну роботу лише тим, що працівник має подати заяву на ім’я керівника підприємства (установи, організації), у якій зазначити що місце роботи не є основним, а за сумісництвом.

Не передбачено подання дозволу на роботу за сумісництвом у будь-якій формі з основного місця роботи, а також трудової книжки працівника.

Прийняття на роботу за сумісництвом має супроводжуватися, зокрема:

— оформленням особової картки працівника за формою № П-2;

— оформленням особової справи, якщо особа приймається на посаду керівника (будь-якого рівня), професіонала, фахівця, а також якщо з працівником відповідно до законодавства укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

— внесенням прізвища, імені, по батькові працівника за присвоєним табельним номером до табеля обліку використання робочого часу за формою № П-5, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489.

Облікові документи працівника-сумісника відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, мають зберігатися:

— особові справи — 75 років (ст. 492 Переліку);

— особові картки працівника (типова форма № П-2) — 751 років  (ст. 499 Переліку), де «1» — після звільнення.

Зважаючи на різний статус працівника за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом та з урахуванням строків зберігання облікових документів за основним місцем роботи і за сумісництвом не вбачається можливість використання «старих» облікових документів, зокрема особових справ працівників, у зв’язку з поверненням працівника на роботу на те саме підприємство (в установу, організацію).

Отримайте доступ до вебінару «Сучасне сумісництво».

Джерело: редакція «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...