Реєструйся

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  • Які заходи дисциплінарного стягнення може бути застосовано до порушника трудової дисципліни?
  • Чи є «строк давності» їх застосування?
  • У яких випадках дисциплінарне стягнення може бути зняте достроково?

 

Трудова дисципліна є важливою умовою належної організації праці. Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

Основні обов’язки роботодавця визначено у статті 141 КЗпП. Так, згідно із цією нормою роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої праці та побуту.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У потрібних випадках заходи дисциплінарного впливу застосовуються стосовно окремих несумлінних працівників (ст. 140 КЗпП).

Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності й застосовується виключно до порушників трудової дисципліни. Протиправна поведінка працівника полягає у порушенні обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, спеціальними законодавчими актами, посадовими інструкціями, а також у порушенні або невиконанні наказів і розпоряджень роботодавця.

Читайте статтю повністю в Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 01 / 2023.

Зоя Васильова
Зоя Васильова
юрист, експерт із трудового права

Матеріали до теми


Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...
Кейс для кадровика. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи військовозобов’язаного?
СИТУАЦІЯ Військовозобов’язаний звільняється. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи призовника, військовозобов’язаного або резервіста чи ...
Кейс для кадровика. Деякі особливості складників заробітної плати педагогічних працівників
СИТУАЦІЯ Заробітна плата викладача-бюджетника (з урахуванням кількості здобувачів освіти і навантаження) є вдвічі більшою ніж його посадовий оклад. Преміями покривається ...