...
Реєструйся

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  • Які заходи дисциплінарного стягнення може бути застосовано до порушника трудової дисципліни?
  • Чи є «строк давності» їх застосування?
  • У яких випадках дисциплінарне стягнення може бути зняте достроково?

 

Трудова дисципліна є важливою умовою належної організації праці. Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

Основні обов’язки роботодавця визначено у статті 141 КЗпП. Так, згідно із цією нормою роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої праці та побуту.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У потрібних випадках заходи дисциплінарного впливу застосовуються стосовно окремих несумлінних працівників (ст. 140 КЗпП).

Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності й застосовується виключно до порушників трудової дисципліни. Протиправна поведінка працівника полягає у порушенні обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, спеціальними законодавчими актами, посадовими інструкціями, а також у порушенні або невиконанні наказів і розпоряджень роботодавця.

Читайте статтю повністю в Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 01 / 2023.

Зоя Васильова
Зоя Васильова
юрист, експерт із трудового права

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна заборонити працівнику бути фізичною особою — підприємцем?
СИТУАЦІЯ Керівник наполягає включити до колективного договору пункт, що працівники підприємства не можуть бути ФОП. Чи правомірна така вимога? Чи ...
Що входить у поняття «ресурсний стан» і чому він такий важливий
Психосоціальна підтримка працівників має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки і здоров’я на роботі. Системна турбота про психічне здоров’я так ...
Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»
Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, ...
Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: деякі особливості надання
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (далі — відпустка для догляду за дитиною до 3 років) є ...