Реєструйся

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  • Які заходи дисциплінарного стягнення може бути застосовано до порушника трудової дисципліни?
  • Чи є «строк давності» їх застосування?
  • У яких випадках дисциплінарне стягнення може бути зняте достроково?

 

Трудова дисципліна є важливою умовою належної організації праці. Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

Основні обов’язки роботодавця визначено у статті 141 КЗпП. Так, згідно із цією нормою роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої праці та побуту.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У потрібних випадках заходи дисциплінарного впливу застосовуються стосовно окремих несумлінних працівників (ст. 140 КЗпП).

Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності й застосовується виключно до порушників трудової дисципліни. Протиправна поведінка працівника полягає у порушенні обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, спеціальними законодавчими актами, посадовими інструкціями, а також у порушенні або невиконанні наказів і розпоряджень роботодавця.

Читайте статтю повністю в Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 01 / 2023.

Зоя Васильова
Зоя Васильова
юрист, експерт із трудового права

Матеріали до теми


Відповідальність директора за трудовим законодавством
Як відомо, будь-який роботодавець наділений владними повноваженнями. Такі повноваження полягають у тому, що працівники після укладення з ними трудових договорів ...
Програми, які дають змогу блокувати чи обмежувати доступ до крадіїв часу
Опитування показують, що більшість компаній не дозволяють своїм працівникам мати доступ із робочих комп’ютерів до соціальних мереж, зокрема Facebook, нібито з причин ...
Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?
Надається лише за певних умов. Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням визначені статтею 15 Закону України від 15 листопада ...