Професійна освіта

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників
Нормативно-правові акти: КОДЕКС законів про працю України ГОСПОДАРСЬКИЙ кодекс України ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 ...
Типові положення про атестацію. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ КЕРІВНИКІВ
Однією із важливих складових кадрового менеджменту є оцінка професійних, організаційних і ділових якостей персоналу, визначення його можливостей виконувати завдання і ...

Умови та особливості проходження виробничого навчання та виробничої практики
Стаття 29 Закону «Про професійно-технічну освіту» зобов’язує підприємства, які взяли на практику учнів професійно-технічних навчальних закладів, надавати їм оплачувані робочі ...