Відпустки


Запитання щодо дії окремих положень Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»: оновлені відповіді
Національне агентство України з питань державної служби надало оновлені відповіді на запитання щодо Закону України від 15 березня 2022 року ...

Освіта під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: чи можна навчатися на денній формі
Згідно зі статтею 53 Конституції України кожен має право на освіту. Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права ...

Держпраці відповіла, чи має право батько двох дітей скористатися додатковою соціальною відпусткою на дітей до 15 років
Так! Враховуючи зміни, пов’язані з набуттям чинності Закону України від 15 квітня 2021 року № 1401-IX «Про внесення змін до ...


Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів: відповідь Держпраці
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про ...

Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану: відповідь Держпраці
Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону ...

Гарантії та заборони щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки
Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). ...

Виплата заробітної плати за весь час щорічної відпустки одночасно з виплатою заробітної плати: чи може роботодавець її здійснити на прохання працівника?
Так, якщо така можливість передбачена трудовим або колективним договором. Якщо така можливість не передбачена, то роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові заробітну ...

Коментарі Мінекономіки до норм Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин»
Зміни до КЗпП Статтю 23 доповнити новою частиною в наступній редакції: «Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим ...

КАДРОТЕСТ. Працівник захворів під час соціальної відпустки: чи можна її перенести?
ТЕМА: ПРАЦІВНИК ЗАХВОРІВ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ: ЧИ МОЖНА ЇЇ ПЕРЕНЕСТИ? КАДРОТЕСТ Працівник захворів під час використання додаткової відпустки працівникам, ...