Відпустки


Чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Пояснює Держпраці
Відповідно до частини восьмої статті 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за бажанням жінки або осіб, які ...
Про єдиний внесок в разі нарахування компенсації за невикористану відпустку
ЗАПИТАННЯ Чи є базою нарахування єдиного внеску компенсація, нарахована роботодавцем працівникові, за невикористані щорічні відпустки (основну та додаткову)?   КОМЕНТАР Відповідно ...