Реєструйся

999 справ або про описи справ структурних підрозділів


Описи справ структурних підрозділів ведуть упродовж кількох років із використанням єдиної наскрізної нумерації Чи потрібно орієнтуватись на кількість заголовків справ як для закінчених архівних описів 9999 (або 999) справ?

Під час складення та оформлення справ структурних підрозділів юридичних осіб слід керуватися вимогами Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі — Правила).

У Правилах не визначено мінімальну й максимальну загальну кількість заголовків справ, унесених до опису справ структурного підрозділу протягом усього періоду його складення. Це означає, що таку кількість не обмежують, на відміну від фіксованої максимальної кількості заголовків справ у архівних описах: 9999 або 999.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми