Чи має право працівник — батько дитини на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини не працює?


КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Чи має право працівник — батько дитини на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини не працює?

Ні, не має.

Статтею 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону № 504 підставою для надання зазначеної відпустки указаним вище особам (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку в установленому законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів) є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення відпустки.

Отже, лише за умови подання довідки з місця роботи матері дитини згідно з установленими законодавством вимогами батько дитини, баба чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, матимуть право отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зі збереженням на її період відповідно до частини третьої статті 2 Закону № 504 місця роботи (посади).

 

 

 

 

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...