...
Реєструйся

Чи можливе надання відпустки без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця


СИТУАЦІЯ

До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці звернулась пані Аліна з питанням: чи може роботодавець її відправити у відпустку без збереження заробітної плати за власною ініціативою? Та чи можна скористатися невикористаними днями щорічної відпустки замість відпустки без збереження заробітної плати?

КОМЕНТАР

Законодавством України встановлені державні гарантії права на відпустки працівників, визначено умови, тривалість і порядок надання їх працівникам.

Чинне законодавство містить дві норми, які регламентують надання працівнику відпустки без збереження зарплати:

  • відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов’язковому порядку;
  • відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін.

Тривалість щорічних відпусток залежно від категорії працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Увага! Надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця законодавством про працю не передбачено.

Тобто оформлення відпусток без збереження заробітної плати є правом, а не обов’язком працівника.

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Чи можна замінити працівникові щорічну відпустку грошовою компенсацією? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Крім того, надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників, й роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Враховуючи зазначене, працівниця має право скористатися невикористаними днями щорічної відпустки, але за погодженням сторін (тобто роботодавця і працівника).

Чи можна утримати з працівника-сумісника, який звільняється за угодою сторін, кошти за дні щорічної основної відпустки, що були надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Від редакції «КАДРОВИК.UA»

Надання відпусток у період дії воєнного стану визначено статтею 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

 

Джерело: Управління Держпраці

Посібник «Графік відпусток у період дії воєнного стану»

Матеріали до теми


Чи може роботодавець з власної ініціативи відправити працівників у відпустку без збереження заробітної плати?
Законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця, — пояснює Держпраці. Оформлення відпусток без ...
Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...