Чи обов’язково вести трудову книжку двома мовами (українською та російською)?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти, листоки непрацездатності

Чи обов’язково вести трудову книжку двома мовами (українською та російською)?

Ні, не обов’язково.

Вiдповiдно до частини першої статті 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.

Пунктом 2.1 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, передбачено, що трудовi книжки i вкладишi до них заповнюються у вiдповiдних роздiлах українською та росiйською мовами.

Слід мати на увазі, що запис про найменування роботи, професiї або посади в трудовій книжці працівника має провадитися вiдповiдно до найменувань професiй i посад, зазначених у Нацiональному класифiкаторi України ДК 003:2010 «Класифiкатор професiй», і вiдповiдати штатному розпису, а також наказу про прийняття на роботу.

Недотримання зазначеного порядку може призвести до виникнення проблем пiд час оформлення працiвниковi пiльгової пенсiї.

Ураховуючи те, що професійні назви робіт (посад і професій) у ДК 003:2010 (як і в попередніх виданнях) україномовні і відповідно до статті 10 Конституцiї України та статей 6 і 11 Закону України «Про засади державної мовної полiтики» від 3 липня 2012 року № 5029-VI державною мовою в Україні є українська мова (основна мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування), доцiльно, щоб трудова книжка працiвника, який уклав трудовий договiр на територiї України, велася вiдповiдно до нацiонального законодавства, тобто українською мовою.

На нашу думку, не вважатиметься порушенням загальновстановлених правил ведення офiцiйного дiловодства унесення до трудової книжки записів українською мовою.

 

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...