...
Реєструйся

Чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці?


Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.

Якщо під час перебування в щорічній відпустці працівник захворів і в нього є документальне підтвердження — листок непрацездатності, невикористані дні такої відпустки повинні бути йому надані або шляхом продовження відпустки, або шляхом перенесення залишку відпустки на інший період, але тільки в межах 12 місяців після закінчення робочого року, за який надана така відпустка.

Допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику-суміснику – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін та про причини продовження або перенесення відпустки. У свою чергу роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.

Прийняття на роботу в період тимчасової непрацездатності – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Відповідно до абзацу третього частини 2 статті 15 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених цим Законом.

Від редакції:

Норми щодо продовження і перенесення відпустки працівникові у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю викладено у статті 11 та 12 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки».

Проте у період дії воєнного стану  згідно з  частини першою статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

 

Вас також може зацікавити:

Джерело: Державна служба України з питань праці

Експрес-курс «Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності»

Матеріали до теми


Працівник звільнився з військової служби: чи може він при виході на роботу взяти відпустку без збереження заробітної плати?
Відповідно до змін, внесених пунктом 20 частини першої статті 25 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі ...